Celsias Smart 1 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Celsias Smart 1 B.V. - Portefeuille Duurzame Energiesystemen
Einddatum: 04 september 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €280.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op de energieneutrale smartwoningen in twee nieuwbouwprojecten, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Smart 1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 280.000
Geïnvesteerd bedrag € 280.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €280.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op de energieneutrale smartwoningen in twee nieuwbouwprojecten, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Smart 1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Celsias Smart 1 B.V. (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening €280.000 op te halen voor het financieren van de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen in en op de energieneutrale smartwoningen in twee nieuwbouwprojecten. 

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Celsias Smart 1 B.V.
Hoofdsom: €280.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 280
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 9 augustus 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 9 augustus 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 3.9% op jaarbasis
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 9 augustus 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Celsias Smart 1 B.V.
Portefeuille

24 duurzaame energiesystemen geïnstalleerd op energieneutrale smartwoningen in twee nieuwbouwprojecten

Status: In aanbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal 280.000 Euro is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: g.tuaev@celsias.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.