Red Dot Renergy PTE LTD

Red Dot Renergy PTE LTD
Einddatum: 26 juni 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 verbonden aan de exploitatie van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren feliciteert investeerders en de aanbieder Red Dot Renergy PTE LTD met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 200.000
Geïnvesteerd bedrag € 200.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €200.000 verbonden aan de exploitatie van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren feliciteert investeerders en de aanbieder Red Dot Renergy PTE LTD met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Red Dot Renergy PTE LTD geeft een senior obligatielening uit voor de financiering van een upgrade aan de installaties en ter herfinanciering van de aandeelhouderslening aan Entoria die is gebruikt voor een deel van de aankoop van de 3 zonnestroomsystemen.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Red Dot Renergy PTE LTD
Hoofdsom: Minimaal €120.000 en maximaal €200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Aantal obligaties: 200 
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 1 juni 2021
Rente: 5,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerste te betalen op 1 december 2021
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,9% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 3 jaar (36 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd halfjaarlijks gedeeltelijk afgelost (30%). Het resterende bedrag (70%) wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost

 

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 december 2021.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

(c) Red Dot Renergy PTE LTD, de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Red Dot Renergy PTE LTD
Doel: Het herfinancieren van een aandeelhouderslening die gebruikt is voor de financiering van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore. 
Status: Alle 3 zonnestroomsystemen zijn operationeel.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €120.000
 
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investors@entoriaenergy.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.