Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen III

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen III
Einddatum: 02 juli 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,25%
Streefbedrag € 300.000
Geïnvesteerd bedrag € 300.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 voor de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen op daken van MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Sosimple Solar Investment I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Sosimple Solar Investment I B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie. De obligatielening is verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen die zijn/of worden geïnstalleerd bij MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika.

  

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: €300.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 300
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 1 juli 2021
Looptijd: ca. 10 jaar en 1 maand vanaf de ingangsdatum
Rente: 5,25% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 1 juli 2022.
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost.

Effectief rendement: Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,7% op jaarbasis.
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 juli 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via  info@Sosimplesolar.nl

 

 

 

(c) Sosimple Solar Investment I B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

SoSimple Solar Investment I B.V.
Portefeuille:

17 - 19 zonnestroomsystemen waarvan 5 - 7 te financieren met de uitgifte van de obligatielening

Status: Systemen worden geplaatst op daken van klanten voor een periode van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden obligatielening: Minimaal op te halen €150.000
 
Informatie- memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie- voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.