GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering

GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering
Einddatum: 14 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.200.000 voor de financiering van de groeiplannen van GIGA Storage is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder GIGA Storage B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 1.200.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.200.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.200.000 voor de financiering van de groeiplannen van GIGA Storage is succesvol gefinancierd.  DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder GIGA Storage B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project  
GIGA Storage B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit het succesvol realiseren van de batterijprojecten, inkomsten uit beheer en management van de ontwikkelde batterijprojecten, inkomsten uit de verwachte winstuitkeringen van de projectvennootschappen en inkomsten door het handelen op energiemarkten. De obligatielening is verbonden aan het financieren van de groei van de onderneming.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: GIGA Storage B.V.
Omvang: €1.200.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 2.400
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 1 januari 2021

Rente:

7,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie;
Éénmalig 10,0%, als de EBITDA over het boekjaar 2023 groter of gelijk is aan € 2 miljoen. Voor het eerst te betalen op 30 juni 2021
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 7,1% gemiddeld per jaar exclusief 10% bonusrente / 9,3% gemiddeld per jaar inclusief 10% bonusrente, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 48 maanden (4 jaar)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 30 juni 2021.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

GIGA Storage B.V.
Doel: Versterken van het team, opstarten van projecten en verder ontwikkelen van het IT-platform
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €600.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: email de aanbieder
Website: www.giga-storage.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.