Celsias Amsterdam 1 B.V. - Warmte Installatie

Celsias Amsterdam 1 B.V. - Warmte Installatie
Einddatum: 15 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €1.290.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een warmte installatie geïnstalleerd in een nieuwbouwproject in Amsterdam, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Amsterdam 1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 1.290.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.290.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €1.290.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een warmte installatie geïnstalleerd in een nieuwbouwproject in Amsterdam, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Celsias Amsterdam 1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Celsias Amsterdam 1 B.V. (de uitgevende instelling) beoogt middels de uitgifte van een senior obligatielening €1.290.000 op te halen voor het financieren van de installatie en exploitatie van een warmte installatie voor 122 appartementen in een nieuwbouwproject in Amsterdam.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Celsias Amsterdam 1 B.V.
Hoofdsom: €1.290.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties: 1.290
Kenmerk lening: Senior (géén achterstelling)
Ingangsdatum: 26 september 2021
Rente: 4,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst uitbetaald op 26 september 2022
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom
Effectief rendement: 3.9% op jaarbasis
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rentebetaling staat gepland voor 26 september 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

  • Deze kunt u rechtstreeks stellen aan het management van de Uitgevende Instelling via e-mail
  • Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u richten aan support@duurzaaminvesteren.nl.

 

Aanbieder

Celsias Amsterdam 1 B.V.
Warmte installatie:

Centrale warmte installatie voor 122 appartementen in een nieuwbouwproject in eigendom van een grote woningcorporatie in Amsterdam

Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal €1.290.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: e-mail

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.