Xaam Verduurzamen II B.V.

Xaam Verduurzamen II B.V.
Einddatum: 14 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.390.000 voor het financiering van een deel van de waarde en gebruiksrecht van grond ten behoeve van een glastuinbouwcomplex inclusief 35 MWp zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Xaam Verduurzamen II B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,25%
Streefbedrag € 2.390.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.390.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.390.000 voor het financiering van een deel van de waarde en gebruiksrecht van grond ten behoeve van een glastuinbouwcomplex inclusief 35 MWp zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Xaam Verduurzamen II B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Xaam Verduurzamen II B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door inkomsten uit de verhuur van de grond aan One Solar Beheer VI B.V. die de grond gebruikt om een glastuinbouwcomplex en 35MWp zonnestroomsysteem te exploiteren. De obligatielening is verbonden aan het financieren van een deel van de waarde en gebruiksrecht van grond.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Xaam Verduurzaamen II B.V.
Omvang: €2.390.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Aantal obligaties: 2.390
Kenmerk lening: Senior obligatielening (geen achterstelling)
Ingangsdatum: 24 december 2020
Rente:

5,25% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie;
Voor het eerst te betalen op 24 december 2021 

Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,8% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 10 jaar (120 maanden)
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal 50% (€500 per obligatie met een nominale waarde van €1.000). Het resterende deel van de obligatielening wordt in een keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de resterende obligatielening.

 

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats;
  • Een overzicht van de rente- en/of aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

Aanbieder

Xaam Verduurzamen II B.V.
Doel

Financiering van een deel van de aankoop van de grond, waarop middels een recht van opstal een glastuinbouwcomplex inclusief 35 MWp zonnestroomsysteem zal worden gerealiseerd.

Status: De uitgevende instelling heeft een huurovereenkomst voor minimaal 20 jaar getekend met de huurder One Solar Beheer VI B.V.
Zekerheden: Zekerheden op de grond en de huurovereenkomst met een getaxeerde waarde van €7.350.000.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er minimaal €2.000.000 geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Taxatierapport: Download taxatierapport
Stel uw vraag: obligaties@xaam.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.