Zonnepark Hee (fase 2)

Zonnepark Hee (fase 2)
Einddatum: 21 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 300

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €246.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee 2 op Terschelling.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee Fase 2 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 3,00%
Streefbedrag € 246.000
Geïnvesteerd bedrag € 246.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €246.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee 2 op Terschelling .  DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee Fase 2 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project 
Zonnepark Hee B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee 2 door Zonnepark Hee Fase 2 B.V..

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Hee Fase 2 B.V.
Omvang: €246.000
Nominale waarde: €300 per obligatie
Aantal obligaties: 820
Kenmerk lening: Senior obligatielening. (geen achterstelling)
Ingangsdatum  1 januari 2021
Rente: 3,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Voor het eerst te betalen op 30 juni 2022
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€3 per obligatie) voor leden van Terschelling Energie Coöperatie. Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€9 per obligatie) voor niet-leden.
Effectief rendement: 2,9% (leden) / 2,6% (niet-leden) gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 180 maanden (15 jaar)
Aflossing: Jaarlijks, telkens op de rentedatum, zijnde 30 juni, voor het eerst in 2022 op basis van een annuïtair schema per jaar

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 30 juli 2022
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.
     

Heeft u vragen?

 

 

Aanbieder

Zonnepark Hee Fase 2 B.V.
Zonnepark: ca. 1.044 zonnepanelen (ca. 376.000 kWh)
Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Dat €246.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@terschellingenergie.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.