Eco Invest FRL - Zonnepark De Zwette en Hemriksein

Eco Invest FRL - Zonnepark De Zwette en Hemriksein
Einddatum: 26 juli 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,0 tot 6,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

Eco Invest FRL B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 14 jaar verbonden aan een portefeuille zonneparken.

Geboden rente 5,00% - 6,50%
Streefbedrag € 250.000
Geïnvesteerd bedrag € 250.000
100%

Beschrijving

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €250.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de gedeeltelijke herfinanciering van een portefeuille operationele zonneparken geeft Eco Invest FRL B.V. een achtergestelde 5,0-6,5% obligatielening uit met een looptijd van 14 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door inkomsten uit de SDE subsidie, de verkoop van de opgewekte energie en GVO's aan Greenchoice.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Ecorus
Ecorus is opgericht in 2010 en verzorgt voor bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren gehele zonne-energie trajecten. Van subsidieaanvraag, vergunning en financiering tot realisatie en ingebruikname. Ecorus richt zich hierbij voornamelijk op grondgebonden systemen, bedrijfsdaken of groepen daken. Ecorus heeft sinds 2010 voor ca. 60.000.000 kWh aan projecten ontwikkeld, wat zo’n 17.000 huishoudens kan voorzien van duurzame energie. 

 

Over Eco Invest FRL B.V. (Eco Invest)
Eco Invest is een investeringsvennootschap van Ecorus, en exploiteert twee operationele zonneparken in de gemeente Leeuwarden, in de Provincie Friesland. Deze zonneparken, De Zwette en Hemrikseim, zijn sinds begin 2018 operationeel en presteren conform verwachting.

Om het maatschappelijk draagvlak voor de zonneparken te vergroten, biedt Eco Invest u de mogelijkheid om rechtstreeks te investeren in de exploitatie van de operationele portefeuille zonneparken, en de Nederlandse energievoorziening.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de gedeeltelijke herfinanciering van een portefeuille operationele zonneparken van Eco Invest FRL B.V. De rente- en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door inkomsten uit de SDE subsidie en verkoop van de opgewekte elektriciteit alsmede de GVO's (Garanties van Oorsprong) aan Greenchoice.

De portefeuille zonneparken is sinds begin 2018 volledig operationeel, wordt succesvol geëxploiteerd en functioneert naar behoren. De portefeuille zonneparken bestaat uit de volgende operationele projecten; 

 • Zonnepark Hemriksein met een vermogen van 400 kWp (1.482 panelen)
 • Zonnepark De Zwette met een vermogen van 3.600 kWp (13.332 panelen)

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Eco Invest FRL B.V.
Hoofdsom: Minimaal €100.000 en maximaal €250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: In jaar 1 tot 2 van de looptijd 6,5% op jaarbasis
In jaar 3 tot en met 14 van de looptijd 5,0% op jaarbasis
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 14 jaren (168 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd geheel (lineair) afgelost
Zekerheden Een derde pandrecht op alle huidige en toekomstige roerende zaken, rechten en vorderingen van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030, dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende jaar 1 en 2 ontvangt u een rentevergoeding van 6,5% per jaar over het nog niet afgeloste gedeelte van de hoofdsom;
 • Gedurende jaar 3 tot en met 14 ontvangt u een rentevergoeding van 5,0% per jaar over het nog niet afgeloste gedeelte van de hoofdsom;
 • Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost conform een lineair schema. Per jaar ontvangt u ook deel van uw inleg terug;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal (afgerond) €1.404 ontvangen op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten en aflossingen is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,95% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, onder andere, achterstelling van de obligaties en tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, onder andere, beperkte liquiditeit van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Eco Invest FRL B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Eco Invest FRL B.V.
Portefeuille Een portefeuille operationele zonneparken
Status: Operationeel
Voorwaarden voor uitgifte: dat minimaal €100.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@ecorus.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.