Windpark Spui Omwonenden

Windpark Spui Omwonenden
Einddatum: 21 september 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Windpark Spui (Klein-Piershil B.V.) nodigt u - als omwonende - uit om te investeren in een 7,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 10 jaar verbonden aan de bouw en exploitatie van het 21 MW windpark.

Als omwonend geldt iedereen met één van de volgende cijfercombinaties in de postcode: 3209, 3212, 3267, 3265 of 3264. Het maximaal te investeren bedrag bedraagt €50.000 per omwonende.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 520.500
21%

Beschrijving

*** Vanaf 1 september 2019 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.500.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Klein-Piershil B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op deze 7,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 10 jaar. Met de uitgifte van de obligatielening wil de uitgevende instelling burgers laten participeren in de exploitatie van Windpark Spui. Windpark Spui wekt voldoende elektriciteit op om duurzaam in de behoefte van meer dan 20.000 huishoudens te voorzien. Daarbij wordt ook nog eens ca. 50.000 ton CO2 per jaar vermeden.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Inleiding
Windpark Spui is een nieuw 21 MW windpark gebouwd in de gemeente Hoeksche Waard (Zuid-Holland). 

Voor de initiatiefnemers van Windpark Spui speelt het maatschappelijke draagvlak voor het windpark een belangrijke rol. Als onderdeel van een uitgebreid participatieplan is dan ook met de provincie Zuid-Holland overeengekomen een investeringsmogelijkheid voor burgers aan te bieden. Deze ‘burgerparticipatie’ is vormgegeven middels de uit te geven 7,0% obligatielening met een looptijd van 10 jaar waarover u op deze pagina meer kunt lezen.

Van 1 tot en met 21 september 2019 kunt u als omwonende inschrijven op de obligatielening!

 

Over Windpark Spui
Windpark Spui is met een vermogen van 21 megawatt (MW) een middelgroot windpark in Nederland. Het windpark staat op een windrijke locatie in de gemeente Hoeksche Waard (Zuid-Holland) en kan meer dan 20.000 Nederlandse huishoudens voor minimaal 15 jaar van duurzaam opgewekte elektriciteit voorzien. Daarbij wordt ook nog eens 50.000 ton CO2 vermeden.

Na een uitgebreid voortraject van bijna 10 jaar zijn alle benodigde vergunningen en subsidiebeschikkingen verkregen en is in mei 2018 begonnen met de bouw van het windpark. In juni 2019 is Windpark Spui opgeleverd na een succesvolle testfase. 

Windpark Spui voldoet aan de gedragscode van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en heeft burgers en belangengroepen actief betrokken bij de inrichting en exploitatie van het windpark. Veel afspraken met de belanghebbenden zijn vastgelegd in een uitgebreid participatieplan waarmee de leefbaarheid, de natuur en het landschap in de omgeving van het windpark kan worden verbeterd. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de mogelijkheid voor burgers om te participeren in Windpark Spui. 

Meer informatie over Windpark Spui vindt u middels onderstaande links

Website Windpark Spui

Link naar het participatieplan Windpark Spui

Link naar de Milieu Effect Rapportage van Windpark Spui en andere documenten

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Klein-Piershil B.V., 100% eigenaar van Windpark Spui
Hoofdsom obligatielening: Maximum €2.500.000
Geen minimum 
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 7,0% op jaarbasis
Rente en aflossingsbetaling: Jaarlijks
Looptijd: 10 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd jaarlijks in gelijke delen afgelost
Zekerheden: Geen
Transactiekosten: Omwonenden (postcodes 3209, 3212, 3267, 3265 of 3264) betalen geen Transactiekosten.
Alle andere investeerders betalen éénmalig 3,0% (incl. BTW) over het te investeren bedrag als transactiekosten

 

Voor u als omwonende betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €500 (de nominale waarde). U betaalt géén transactiekosten;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 7,0% op jaarbasis over het nog niet terugbetaalde deel van de hoofdsom;
 • Daarnaast wordt gedurende de looptijd elk jaar een deel van de obligatielening afgelost;
 • Over de looptijd ontvangt u in totaal per obligatie €692,50 op een investering van €500;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 7,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder een lager dan verwachte windopbrengst en het risico van externe financiering;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder achterstelling van de obligatielening en de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder. 

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door haar aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Klein-Piershil B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Klein-Piershil B.V.
Doel: Aanbieding aan burgers om te participeren in de exploitatie van Windpark Spui
Status: Operationeel sinds juni 2019
Voorwaarden voor uitgifte: Geen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: E-mail de uitgevende instelling
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.