Windpark Krammer

Windpark Krammer
Einddatum: 15 mei 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Investeer mee in Windpark Krammer, een van de grootste windparken van Nederland, en versnel de energietransitie in Nederland!

Windpark Krammer geeft een obligatielening uit voor maximaal €10 miljoen met een rente tussen 6,0% - 8,0% en een looptijd van 11,5 jaar.

Het bij de uitgifte behorende prospectus is op deze pagina beschikbaar vanaf 3 april 2018.

Verwacht rendement 6,00% - 8,00%
Streefbedrag € 10.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 23.009.000
230%

Beschrijving

*** Beste bezoeker,

Dank voor uw interesse in Windpark Krammer!

Afgelopen donderdag 24 mei is door de uitgevende instelling aan alle inschrijvers bericht gestuurd aangaande de aan hen toegewezen obligaties.
In de eerste verstuurde e-mail is abusievelijk een foutief rekeningnummer opgenomen.
Inschrijvers hebben hierover op 24 mei van de uitgevende instelling een rectificatie e-mail ontvangen met het correcte rekeningnummer.

 
Mocht u geen e-mail hebben ontvangen dan vragen wij u contact op te nemen met: obligaties@windparkkrammer.nl  
 
Management team Windpark Krammer B.V. ***

 

Goedgekeurd prospectus beschikbaar
Met een maximale omvang van €10 miljoen komt deze aanbieding niet aanmerking voor vrijstelling van de prospectusplicht. Derhalve is de aanbieder wettelijk verplicht om bij de uitgifte van de obligatielening een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven obligatielening in detail beschreven wordt.

Hierbij bevestigt Windpark Krammer B.V. dat zij aan deze verplichting voldaan heeft. Het prospectus zal gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar zijn op deze pagina.

Deze pagina biedt enige algemene informatie over de uitgifte van de obligatielening. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele prospectus alvorens te beslissen over een investering in de obligatielening.

 

Voor de financiering van een deel van de bouwkosten van Windpark Krammer geeft Windpark Krammer B.V. een achtergestelde obligatielening uit. De obligatielening biedt een rente van minimaal 6,0% en maximaal 8,0% op jaarbasis met een looptijd van ca. 11,5 jaar. 

 

Inleiding
Windpark Krammer, een van de grootste windparken van Nederland, is een initiatief van de bijna 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Vanuit deze coöperatieve gedachte biedt Windpark Krammer nu particulieren en bedrijven de mogelijkheid om financieel te participeren in de realisatie en exploitatie van het windpark. De participatie is vormgegeven middels een uit te geven obligatielening waarover u op deze pagina meer kunt lezen.

Meedoen kan vanaf vijfhonderd euro met een maximum van honderdduizend euro per persoon.

De inschrijvingsperiode start op dinsdag 3 april!

 

Over Windpark Krammer
Windpark Krammer zal met een vermogen van 102 megawatt (MW) een van de grootste windparken in Nederland zijn. Het windpark staat op een windrijke locatie in Zeeland, op en rond de Krammersluizen, en zou meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens voor minimaal 15 jaar van duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen voorzien. 

Aan de ontwikkeling van Windpark Krammer is sinds 2010 hard gewerkt door initiatiefnemers, coöperaties, Deltawind en Zeeuwind. Zij houden ook nog steeds een meerderheid in het aandelenkapitaal van Windpark Krammer B.V., de juridische eigenaar van het windpark.

Het windpark wordt op dit moment gebouwd en zal naar verwachting eind maart 2019 worden opgeleverd. Met de bouw van het windpark is ca. €215 miljoen euro gemoeid. Waar mogeljk wordt gewerkt met toeleveranciers binnen de regio, zo profiteren ook lokale ondernemers van de bouw.

De door het windpark opgewekte stroom zal zonder tussenkomst van een energiemaatschappij worden afgenomen door AkzoNobel, DSM, Google en Philips waardoor een uniek businessmodel ontstaat en consumenten direct aan bedrijven leveren.

Meer informatie over Windpark Krammer vindt u middels onderstaande links

Website van Windpark Krammer Documentaire #1: Het ontstaan van Windpark Krammer 
Bericht: Stroom aan Akzo-DSM-Google en Philips     Documentaire #2: Start bouw
Bericht: Financial close  Documentaire #3: Waar gaat de stroom heen?
Bericht: Update voortgang bouw Documentaire #4: Financiering
Bericht: Aanleg Krammereiland van start Documentaire #5: Fundaties
  Documentaire #6: Ecologie
  Documentaire #7: Kabelverbinding

 

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland!
Als gezamenlijk initiatief van de bijna 5.000 leden van coöperaties Deltawind en Zeeuwind heeft Windpark Krammer diepe wortels in de lokale gemeenschap. Op verschillende manieren is door Windpark Krammer aandacht besteed aan het lokale draagvlak, zo wordt gewerkt met veel lokale partners en is er ook een 'windfonds' opgericht door Windpark Krammer om lokale initiatieven financieel te steunen.

Daarnaast biedt Windpark Krammer aan geïnteresseerden ook de mogelijkheid om financieel te participeren in de exploitatie van Windpark Krammer. Hiervoor is maximaal €10 miljoen ter beschikking gesteld in de vorm van een uit te geven obligatielening die een rente biedt van minimaal 6,0% en maximaal 8,0% op jaarbasis.

In geval van overinschrijving zullen leden (ingeschreven voor 15 februari) van Deltawind en Zeeuwind en omwonenden (inwoners van gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen) voorrang krijgen bij de toewijzing van obligaties.

Alle informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het bijbehorende prospectus. Dit prospectus zal gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar zijn op deze pagina.

Link naar pagina over obligaties op de site van Windpark Krammer

Infographic over de burgerparticipatie

De info avond op 4 april is vol. Meld u aan voor de info avond op 18 april 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Krammer B.V.
Hoofdsom obligatielening: Maximum €10.000.000
Geen minimum 
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: Vanaf de ingangsdatum tot oplevering van het windpark 7,0% op jaarbasis.
Vanaf oplevering tot aan de aflossingsdatum minimaal 6,0%.
De rente gedurende de operationele periode kan oplopen naar 8,0% op jaarbasis afhankelijk van de windopbrengst
Rente en aflossingsbetaling: Tot aan de oplevering van het windpark wordt de verschuldigde rente niet uitgekeerd maar bijgeschreven op de hoofdsom.
Vanaf de oplevering wordt rente en aflossing jaarlijks uitgekeerd, conform een annuïtair schema.
Looptijd: ca. 11,5 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema
Zekerheden: Geen
Transactiekosten: Leden (ingeschreven voor 15 februari) van Deltawind of Zeeuwind betalen geen transactiekosten.
Alle andere investeerders betalen éénmalig 3,0% (incl. BTW) over het te investeren bedrag als transactiekosten

 

Inschrijven als lid van Deltawind, Zeeuwind of als omwonende
Indien u voor 15 februari lid was van Deltawind of Zeeuwind betaalt u geen transactiekosten bij een investering en krijgt u voorrang bij toewijzing van obligaties. U dient dan uw lidmaatschapnummer in te vullen in de ‘korting code’ box bij de eerste stap van de inschrijving.

Als u kwalificeert als omwonende kunt u daar “omwonende” invullen. U krijgt dan voorrang bij toewijzing van obligaties maar betaalt wel transactiekosten.

Alle inschrijvingen worden gecontroleerd in het systeem. Mocht er iets bij inschrijving niet goed gaan dan hoeft u zich geen zorgen te maken.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van de aanbieder. Dit prospectus zal gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar zijn op deze pagina.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door haar aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Windpark Krammer B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Investeerders

Aanbieder

Windpark Krammer B.V.
Windpark Krammer: 102 MW windpark
Investering: ca. €215 miljoen
Electriciteits productie: Genoeg om meer dan 100.000 huishoudens te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit
Status: In aanbouw. Oplevering staat gepland voor eind maart 2019
Locatie: Krammersluizen, Philipsdam en Grevelingendam, gemeente Schouwen-Duiveland
Technologie: Enercon E115 3.0 (34 turbines)
Inkomsten: De belangrijkste inkomsten voor het Windpark zijn de verkoop van elektriciteit en Garanties van Oorsprong en inkomsten uit de SDE subsidie
Prospectus: Download het prospectus
Stel uw vraag: obligaties@windparkkrammer.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.