HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV7)

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV7)
Einddatum: 15 april 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

HalloStroom biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een portefeuille zonnestroomsystemen.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 1.680.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.680.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 15 maart om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €1.680.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroom systemen geeft Hallostroom Huur Zon VII B.V. een senior (géén achterstelling) 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 2 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland.
HalloStroom biedt haar klanten de mogelijkheid om zelf schone energie op te wekken en daarmee direct te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, Zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10-jarige huurcontracten. De klant bespaart zo direct op haar maandelijkse energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks huurbedrag aan HalloStroom.

 

Nieuwe speler, beproefd concept
De belangstelling voor het huren van zonnepanelen groeit exponentieel in Nederland. Hallostroom is sinds eind 2015 actief op de Nederlandse markt en heeft sinds begin 2016 meer dan 1000 zonnestroomsystemen operationeel op daken van particuliere woningeigenaren opgeleverd. Dat doet ze dusdanig goed, dat klanten de dienstverlening van HalloStroom beoordelen met een 9,0.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroomsystemen. Met de huuropbrengsten worden de verplichtingen van de obligatielening en een commerciële marge gedekt.

 • Het betreft een portefeuille van, ca. 420 verhuurde en operationele systemen op daken van particuliere woningeigenaren in Nederland;
 • De zonnestroomsystemen zijn reeds allen verhuurd voor 10 jaar aan particuliere woningeigenaren;
 • De huiseigenaren die de systemen huren zijn uitgebreid gescreend om wanbetaling te voorkomen;
 • De zonnestroomsystemen zijn ontworpen om na installatie onderhoudsvrij te functioneren.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon VII B.V.
Hoofdsom: Maximaal €1.680.000
Minimaal €1.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling).
Rentevergoeding: 5,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten
Transactiekosten: 0,7% van de nominale waarde

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.007 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€7);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks €55,00 aan rente;
 • Aan het einde van de looptijd (2 jaar) wordt de Obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.110,00 op een investering van €1.007;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 5,1% op jaarbasis.

 

Aflossingscapaciteit en zekerheden

 • De geprognotiseerde kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de looptijd van de obligatielening zijn ruim voldoende om de rente- en aflossing aan de obligatiehouders te dekken;
 • De Uitgevende Instelling beoogt de obligatielening aan het einde van de Looptijd te herfinancieren. De herfinanciering is uitgebreid geanalyseerd, waarbij ook rekening is gehouden met een hogere rentestand;
 • Tenslotte worden er ten behoeve van de obligatiehouders pandrechten gevestigd op naam van de Stichting Belangenbehartiging Duurzaaminvesteren om in geval van calamiteiten de rechten van obligatiehouders te waarborgen.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van de zonnestroomsystemen, waaronder wanbetaling door of faillissement van huurders van zonnestroomsystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Hallostroom Huur Zon VII B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

A.G. Bollen
A.G. Bollen
Rendement en groen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaamheid en spaargeld laten renderen
T.H.C. De Haas
T.H.C. De Haas
Interssant project
A.L.G.M. van Heijst
A.L.G.M. van Heijst
duurzame investering
C.T.H. Daamen
C.T.H. Daamen
duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Fossiele brandstoffen raken uit de gratie alternatieve energie is de toekomst.
M.C. Klaver
M.C. Klaver
rentepercentage en groen doel
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam beleggen
H.J.M. Timmermans
H.J.M. Timmermans
Stimuleren van een duurzaam Nederland
T.H. Kok
T.H. Kok
Transitie naar duurzaamheid
A.M. de Jong
A.M. de Jong
duurzaam
R.J. Groen
R.J. Groen
mooi project
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Rendement met redelijke zekerheid
C.G. van den Boom
C.G. van den Boom
Duurzame win - win situatie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaamheid en rendement
N. van Sprang
N. van Sprang
mooi bedrijf
B. Burlage
B. Burlage
Duurzaam en mooi rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Groen bezig en rendement
M. Glas
M. Glas
Lang leve de zon!
A.J.M. Leenaars
A.J.M. Leenaars
Rendement en duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
leve de zon!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Bevordering duurzaamheid
C.G. Hammink
C.G. Hammink
Pensioenopbouw
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
groen/rente
R.J.R. Dantuma
R.J.R. Dantuma
Duurzame belegging
R.J. van Offenbeek
R.J. van Offenbeek
Mooi doel, fijn rendement.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzame goed renderende belegging
H.J. Cregten
H.J. Cregten
duurzaam met goed rendement
P.J. Bindels
P.J. Bindels
Duurzaam invest
J.F.M.M. Lembrechts
J.F.M.M. Lembrechts
bijdragen aan vergroening van onze economie
A. Brandenburg
A. Brandenburg
rendement, bijdrage transitie
M.J.F. van den Berg
M.J.F. van den Berg
meewerken aan omslag naar duurzame samenleving
R. van Heteren
R. van Heteren
Duurzaamheid en rendement
V.J.M. Storken
V.J.M. Storken
Vermogensopbouw
D. van Heteren
D. van Heteren
Hoge rente
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
risico/rendement en duurzaamheid
D.R. Devisch
D.R. Devisch
groenbeleggen
B. Beuving
B. Beuving
bijdragen aan energietransitie.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Pensioenopbouw
A. de Jonge
A. de Jonge
Korte looptijd
P.M. Kerklaan
P.M. Kerklaan
meer rendement dan spaarrekening
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Stimuleren duurzame energie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goede rente voor een goed initiatief
C.J.F. Klep
C.J.F. Klep
Sparen
C.H. de Groot
C.H. de Groot
duurzaam rendement
W.D. Wassenaar
W.D. Wassenaar
duurzaamheid
B.M.M. Wentink
B.M.M. Wentink
rente en duurzaam
L. Verhoeven
L. Verhoeven
Duurzaam
A.P. de Lijster
A.P. de Lijster
Bijdrage aan groenere wereld en leuk rendement
G.C.J.H. Hombergen
G.C.J.H. Hombergen
Belegging en de korte termijn (2 jaar)
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
groen en duurzaam (rendement)
J.M. Verkerk
J.M. Verkerk
aanvulling pensioen
F.J.M. Beerepoot
F.J.M. Beerepoot
Duurzame belegging
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
rendement met beperkt risico
T.H.F.J. van de Schoot
T.H.F.J. van de Schoot
Duurzaam project om tijdelijk renderend reservepotje weg te zetten
H.J.D. Pluijgers
H.J.D. Pluijgers
Return en duurzaamheid
N.T. Eveleens
N.T. Eveleens
Duurzaam met een iets betere rente als mijn bank
E.J. Klaassen
E.J. Klaassen
Onderschrijf principes van duurzame samenleving
M.F.M. Pustjens
M.F.M. Pustjens
Duurzaam en goed rendement
A.J. Kranenburg-Maassen
A.J. Kranenburg-Maassen
making the world green!
L. Le Guevel
L. Le Guevel
good for the environments
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Randement op mijn pensioen
P. Alberti
P. Alberti
Duurzaam en rendement
P.W.J. Barendregt
P.W.J. Barendregt
interessant
R. Zwaan
R. Zwaan
groene investering en rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
met name het rendement en lage risico
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
belegging in duurzaamheid
G. Kroon
G. Kroon
duurzaam + rendement
P.H. Weener
P.H. Weener
belegging
J.H. van Hal
J.H. van Hal
leuke combi vergroenen plus rendement
J.J. Bijlsma
J.J. Bijlsma
duurzame belegging
R.A.A. van Roozendaal
R.A.A. van Roozendaal
Investering in duurzame energie
C.D.M. Verdel
C.D.M. Verdel
Relatief laag risico, bijdrage aan schone energie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam beleggen
W. Groen
W. Groen
Een goede manieren om verder te verduurzamen. Ook zonnepanelen op daken bij mensen die zich een investering ineens niet kunnen veroorloven.
C.M. Diepenheim Duursma
C.M. Diepenheim Duursma
Rendement, duurzaamheid
E.J. van de Griend
E.J. van de Griend
herinvesteren afgeloste zonnepanelen
J.J. Maas
J.J. Maas
duurzamere toekomst
T.C. de Boer
T.C. de Boer
Duurzaam beleggen
J. Parent
J. Parent
Rendement en duurzaamheid
P.W. van der Zande
P.W. van der Zande
rente en groene invest-
F.T.M. Brocken
F.T.M. Brocken
Ondersteuniung duurzame transitie icm rendement kasstroom
T.S.F. van der Gun
T.S.F. van der Gun
Duurzaam en mooi rendement
M. Kruidenier
M. Kruidenier
Schone energie
G. Tabak
G. Tabak
duurzaamheid, rendement
J.P.J. HERMANS
J.P.J. HERMANS
groen + rendement
J.R.M. Pex
J.R.M. Pex
Rendement, duurzaam

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon VII B.V.
Portefeuille: 420 Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geinvesteerd. 
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: huurzon7@hallostroom.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 125 - 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.