Enie.nl Portefeuille Zonnestroomsystemen

Enie.nl Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 23 april 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

Enie.nl Financial Services B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening verbonden aan een portefeuille zonnestroomsystemen.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 450.000
Geïnvesteerd bedrag € 450.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €450.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Enie.nl Financial Services B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Enie.nl Financial Services B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van de zonnepanelen. De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: Enie.nl Financial Services B.V.
Hoofdsom:     €450.000
Nominale waarde:     €1000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal Obligaties:     450
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 4 april 2018
Rente: 5,5% op jaarbasis, per kwartaal betaalbaar voor het eerst te betalen op 4 juli 2018
Transactiekosten: Eenmalig 0,7% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 5,2%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: Deels gedurende de looptijd, deels aan het einde van de looptijd middels herfinanciering

 

Laatste update (8 oktober 2018)

  • Op 4 juli 2018 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • Enie.nl Financial Services B.V. heeft deze lening op 1 oktober gedeeltelijk vervroegd afgelost. Op deze datum is de tweede reguliere betaling van rente en aflossing vanaf de ingangsdatum tot 30 september 2018 aan investeerders overgemaakt, samen met een boeterente, en een extra aflossing van ongeveer 20% van het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.
    Investeerders hebben op 1 oktober hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • De eerstvolgende betaling staat gepland voor 4 januari 2018.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Heeft u vragen?

 

Investeerders

B.T. Bouhuijs
B.T. Bouhuijs
Investering
B. Beuving
B. Beuving
bijdragen aan energietransitie.
F.M. Blauw - Burggraaf
F.M. Blauw - Burggraaf
duurzaam beleggen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Rendement en duurzaamheid
A.H.J. Blokhuis
A.H.J. Blokhuis
ondersteuning projekt
M.A.A.H. de Hoogh
M.A.A.H. de Hoogh
Goed om in een groene toekomst te investeren en het mooi meegenomen dat je kans hebt op een goed redement..

Aanbieder

Enie.nl Financial Services B.V.
Portefeuille: 103 zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 12 jaar verhuurd aan kleinverbruikers
Voorwaarden Obligatielening: Dat streefbedrag van €450.000 is toegezegd door geïnteresseerden
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
Verklaring accountant: Download verklaring
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: financieren@enie.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.