Zonnepark Amer

Zonnepark Amer
Einddatum: 31 maart 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en ondersteun de vergroening van de Nederlandse energievoorziening!

INDI Solar Projects 1 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een obligatielening met een looptijd van 5 jaar ter financiering van het Zonnepark Amer.

Inschrijven is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Geertruidenberg (postcodes 4931, 4941, 4942, 4944) en medewerkers van RWE Generation Nederland B.V..

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 80.000
Geïnvesteerd bedrag € 80.000
100%

Beschrijving

*** Streefbedrag gehaald. Net te laat, maar interesse? Schrijf u in voor de reservelijst rechts op deze pagina ***

*** Inschrijven alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Geertruidenberg (postcodes 4931, 4941, 4942, 4944) en medewerkers van RWE Generation Nederland B.V. ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €80.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van Zonnepark Amer geeft INDI Solar Projects 1 B.V. een achtergestelde 5% obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

INDI Energie
INDI Solar Projects 1 B.V. is een 100% dochtermaatschappij van INDI Energie, een bedrijf ontstaan uit een partnership tussen de Duitse energiebedrijf RWE, één van de grootste energiebedrijven ter wereld, en Wave Energy, een leidend bedrijf in de Nederlandse markt voor zonne-energie.

INDI Energie is een nieuw duurzame energiemaatschappij met als doel het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in Nederland. Hierbij kijkt INDI specifiek naar het uitrollen van nieuwe, innovatieve businessmodellen om haar klanten te ondersteunen in het vergroenen van hun energievoorziening. Meer informatie over de activiteiten van INDI Energie vindt u op www.indienergie.nl

 

Zonnepark Amer
Zonnepark Amer is een nieuw project van INDI Energie en heeft als doel het leveren van duurzame energie aan RWE Generation NL B.V., een onderdeel van RWE. Het zonnepark is een dakgebonden installatie van 2.024 zonnestroompanelen en wordt geïnstalleerd, onderhouden en beheerd door Yellow Step Solar (YSS), een ervaren onderhoudspartij te Rosmalen. De opgewekte stroom wordt door RWE Generation NL B.V. afgenomen op basis van een lease overeenkomst met de uitgevende instelling.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening wordt uitgegeven ter financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Amer. Na realisatie zal dit zonnestroomsysteem deel uitmaken van de portfolio zonnestroomsystemen van de uitgevende instelling. De verplichtingen van de obligatielening worden gedekt door enerzijds subsidie-inkomsten (SDE+) en anderzijds lease-inkomsten.

 • Het betreft ca. 2.024 panelen (ca. 0,56 MWp) geplaatst op een gebouw van de Amercentrale;
 • Het zonnepark zal turn-key opgeleverd worden en het onderhoud, beheer, en installatie van het zonnepark wordt uitgevoerd door Yellow Step Solar (YSS);
 • Het zonnepark wordt gefinancierd door een combinatie van de Obligatielening van €80.000 en achtergesteld kapitaal van €420.000, ingebracht door de aandeelhouders van de uitgevende instelling
 • De Obligatielening wordt aan het einde van de Looptijd ineens afgelost.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder, welke woensdag 7 maart om 16:00 beschikbaar zal zijn.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: INDI Solar Projects 1 B.V.
Hoofdsom: Minimaal €40.000, maximaal €80.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Achtergesteld aan de projectfinanciering.
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd
Transactiekosten: Geen

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €500 dat is de nominale waarde (€500);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks €25,00 aan rente;
 • Aan het einde van de looptijd (5 jaar) wordt de Obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €625,00 op een investering van €500;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 5,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de ontwikkeling en exploitatie van de portfolio zonnestroomsystemen, waaronder wanbetaling door of faillissement van contractpartijen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) INDI Solar Projects 1 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

E. Boselie
E. Boselie
mooi man
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Verduurzaming van ons bedrijf (RWE)
J. Gaasbeek
J. Gaasbeek
rendement
C.M. Scheerder
C.M. Scheerder
investeren in de energietransitie met leuk rendement
G.B. Brussen
G.B. Brussen
Investeren in eigen bedrijf!
B. Struck
B. Struck
locatie + rendement
J.C. de Jager
J.C. de Jager
Groen is beter
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Verduurzaming
J. Houthuijsen
J. Houthuijsen
Mooi project, mooi initiatief!
P.J.B. Stiphout
P.J.B. Stiphout
meer rente
R.H.J. Buschow
R.H.J. Buschow
mooi project

Aanbieder

INDI Solar Projects 1 B.V.
Portefeuille: Dakgebonden installatie van 2.024 zonnepanelen
Status: Klaar om gebouwd te worden
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €40.000 wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: obligaties.ISP1@indienergie.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 125 - 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.