Transformatie Keizersgracht 124-128

Transformatie Keizersgracht 124-128
Einddatum: 28 februari 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Red Carpet Industries B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,5% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 3 jaar verbonden aan de transformatie van een historisch grachtenpand in Amsterdam.

Investeren
Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 2.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 943.000
47%

Beschrijving

*** De inschrijvingsperiode voor deze aanbieding is verlengd tot 28 februari 2018, de aandeelhouder van de uitgevende instelling zal de aankoop van het vastgoed voorfinancieren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €2.000.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van een deel van de aankoop en transformatie van een bedrijfspand aan de Keizersgracht 124-128 te Amsterdam geeft Red Carpet Industries B.V. een achtergestelde 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Duurzaam inspelen op de groeiende vraag naar hoogwaardige kantoorruimte in Amsterdam
De metropoolregio Amsterdam is één van de motoren van de Nederlandse economie met grote aantrekkingskracht op burgers en bedrijven uit binnen- en buitenland. Dankzij haar internationale bereikbaarheid, aantrekkingskracht en aansprekende woon- en werkmilieus staat Amsterdam in de toekomst voor de opgave om de groei van economie en bevolking ruimtelijk te accommoderen.

Op gewilde, goed verbonden locaties, met name in het Centrum, Arenapoort en Zuidas, zorgt dit op dit moment voor een tekort aan kantoorruimte (bron: gemeente Amsterdam).

Omdat alsmaar bijbouwen niet altijd mogelijk of wenselijk is, richt Red Carpet Industries zich op het transformeren van bestaand,  bedrijfsvastgoed naar moderne hoogwaardige kantoorruimte die voldoen aan de laatste standaarden op het gebied van comfort, veiligheid en duurzaamheid.

Tegen deze achtergrond heeft Red Carpet Industries een grachtenpand (reeds bedrijfsruimte) op de Keizersgracht 124-128, te Amsterdam, aangekocht om duurzaam te renoveren en vervolgens als hoogwaardige bedrijfsruimte te verhuren. Uiteraard met specifieke aandacht voor behoud van de monumentale uitstraling van het pand.

Red Carpet Industries kiest voor deze aanpak omdat zij hiermee zowel inspeelt op de vraag naar hoogwaardige kantoorruimte in Amsterdam alsook bijdraagt aan het behoud van de historische grachtengordel van Amsterdam.

De Amsterdamse grachtengordel verkreeg in 2010 een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

 

Duurzame aspecten van de renovatie en transformatie
Amsterdam is wereldwijd beroemd om zijn unieke grachten. De 17e-eeuwse grachtengordel met de hoofdgrachten (Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht) zijn op 1 augustus 2010 opgenomen in de UNESCO-Werelderfgoedlijst, bedoelt om uniek cultureel en natuurlijk erfgoed beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.

Vanwege hun aparte status, vallen monumenten zoals ons object aan de Keizersgracht formeel niet onder de nieuwe regelgeving omtrent verduurzaming van vastgoed. Desondanks heeft Red Carpet Industries besloten om duurzaamheid als uitgangspunt te nemen bij de grootschalige renovatie van de Keizersgracht 124-128. Juist bij dergelijke historische panden valt er namelijk een grote verduurzamingsslag te maken. Hierbij is Red Carpet Industries wel gebonden aan de strenge regelgeving die geldt bij renovaties van Rijksmonumenten omdat deze veelal beeldbepalend zijn en het historisch karakter behouden moet blijven.

Zover regelgeving het toestaat zullen, als onderdeel van de renovatie, de volgende maatregelen genomen worden:

 • Aanbrengen van isolerende beglazing
 • Volledig gasloos
 • Verlichting via een ledverlichtingsysteem
 • Isoleren van daken, gevels en vloeren.
 • Aanleggen van een groen dak (beter voor isolatie, geleidelijke waterafvoer, etc.)
 • (Waar mogelijk) installeren van zonnepanelen

 

Over de Keizersgracht 124-128

De taxatie van het Vastgoed is opgemaakt ten behoeve van de Uitgevende Instelling in het kader van de aanvraag voor de Bankfinanciering. De taxatieresultaten alsook het taxatierapport zijn enkel ter kennisgeving opgenomen in het Informatie Memorandum. Derden (waaronder toekomstige obligatiehouders) kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

 

Over Red Carpet Industries B.V. 

De directie van Red Carpet Industries B.V., de Uitgevende Instelling van de Obligatielening, heeft veel ervaring met het ontwikkelen van, investeren in- en exploiteren van grote vastgoedprojecten in Nederland, waaronder:

 • Rokin nr. 9-15, Amsterdam; Gemeentelijk monument aangekocht in 2012 en in 2014 volledig gerestaureerd. Momenteel verhuurd aan Scheltema en Betsy Palmer.
 • Oudegracht 152-156, Utrecht; Aangekocht medio 2015 en herontwikkeling afgerond najaar 2015. Met twee winkelunits op de begane grond en appartementen in bovengelegen etages. 
 • Rokin nr. 17, Amsterdam; Gebouwd tussen 1876 en 1891, aangekocht in 2012 en volledig gerenoveerd. De begane grond en eerste verdieping zijn momenteel verhuurd aan het warenhuis Hudson Bay. De verdiepingen boven het warenhuis zijn verdeeld in een vijftal woningen. 
 • Dam nr. 17-21, Amsterdam; Gemeentelijk monument gelegen aan de Dam, aangekocht in 2011 en momenteel verhuurd aan Dam Square Souvenirs.  
 • Dam nr. 25-37, Amsterdam; Gelegen aan de Dam en het Rokin en gebouwd in 1915. Is getransformeerd tot hotelsuites en voornaam restaurant.  
 • Rokin Plaza, Amsterdam; Gelegen aan het Rokin in Amsterdam, volledig herontwikkeld en in 2015 verkocht aan Vastned. 

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de aankoop, renovatie en exploitatie van een grachtenpand aan de Keizersgracht te Amsterdam. Hiermee is een investering van in totaal ca. €21,5 mln mee gemoeid. Het resterende benodigde bedrag wordt gefinancierd met een bankfinanciering van €15,5 mln en eigen vermogen van Red Carpet Industries van €4,0 mln.

De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door de huurinkomsten, daarnaast staat de aandeelhouder van de Red Carpet Industries garant voor de verplichtingen van de uit te geven Obligatiehouders.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Red Carpet Industries B.V.
Hoofdsom:

maximaal €2.000.000
minimaal €1.500.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Achtergesteld aan de Bankfinanciering
Rentevergoeding: 5,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 3 jaar (36 maanden)
Aflossing: Aan het einde van de looptijd, middels herfinanciering
Zekerheden:

Financiële reserve ter grootte van 3 jaar rente op depot
Garantstelling van de aandeelhouder van Red Carpet Industries voor de rentebetalingen alsook de aflossing van de Obligatielening
Tweede recht van hypotheek op het vastgoed

Transactiekosten: 1,2% (inclusief BTW) over de ingelegde hoofdsom


Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.012 dat is de nominale waarde van een obligatie vermeerderd met transactiekosten;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rente van 5,5% op jaarbasis over uit de uitstaande hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd (3 jaar) wordt de hoofdsom ineens terugbetaald;
 • In totaal ontvangt u gedurende de looptijd per obligatie €1.165 op een investering van €1.012;
 • Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis, na aftrek van transactiekosten, is daarmee 5,1%.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging als gevolg waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kan verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming, waaronder, daling van de (markthuur)waarde van het vastgoed;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, achterstelling aan de bankfinanciering en beperkte verhandelbaarheid;
 • Overige risico’s,  waaronder, risico’s op wetswijziging of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Red Carpet Industries B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Investeerders

T.F. Fawzi
T.F. Fawzi
rendement; bijdrage aan energie-transitie
J. Schaap
J. Schaap
Oude dagsvoorziening
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Mooie combi van een investering in vastgoed & duurzaamheid
R.J. Duijvelshoff
R.J. Duijvelshoff
Aanvulling pensioen
F.L. van Keulen
F.L. van Keulen
Energietransitie & historische waarde behoud
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Voor een volgend project panden energieneutraal maken. Dit zie ik als een start.
J.J.T.M. Hase
J.J.T.M. Hase
rendement
L. Muis
L. Muis
Goed voor het milieu en de portemonnee.
T.R. Kosicki
T.R. Kosicki
duursam investeren en rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Vastgoed verduurzamen en een mooi rendement.
G.P.S. Poel
G.P.S. Poel
portefeuille spreiding
I.C. Richaers
I.C. Richaers
Duurzaamheid & erfgoed. Investeer ik graag in!
A.L.E. van Tienen
A.L.E. van Tienen
interessant project, duurzame renovatie spreekt me aan, mooie rente
L. Nieuwstraten
L. Nieuwstraten
Geen reden, gewoon investeren
M. Sierink
M. Sierink
Historie en Energiezuinig het kan, en het betaald zichzelf terug.
B.B. Bouhuijs
B.B. Bouhuijs
Belegging
V.J.M. Storken
V.J.M. Storken
vermogensopbouw
W. Groen
W. Groen
Verduurzaming van de binnenstad met behoud van het historisch karakter.
A.W.J.M. Stevens
A.W.J.M. Stevens
Mooi project
P. Alberti
P. Alberti
Duurzaam project
J.H. van Hal
J.H. van Hal
groen beleggen
D. van Heteren
D. van Heteren
Hoge rente
J. Parent
J. Parent
rendement en duurzaamheid
C.J.M. Mieras
C.J.M. Mieras
mooi rendement op duurzame investering

Aanbieder

Red Carpet Industries B.V.
Doel Duurzame transformatie van Keizersgracht 124-128
Status: Koopcontract getekend
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
Garantstelling obligatielening: Download Akte
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Taxatierapport: Download taxatierapport
Stel uw vraag:

martin@groupaaron.com

Investeren
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.