INNAX Portefeuille Energiemeters (SPV2)

INNAX Portefeuille Energiemeters (SPV2)
Einddatum: 02 juli 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

INNAX SPV 2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille van 170 operationele Energiemeters geplaatst bij 44 klanten in Nederland.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 240.000
Geïnvesteerd bedrag € 240.000
100%

Beschrijving

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €240.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 170 Energiemeters geeft INNAX SPV 2 B.V. een senior 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 6 jaar.

Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen verkrijgen zij pandrechten op alle Energiemeters en vorderingen van de Uitgevende Instelling.

 

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het Informatie Memorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum te nemen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

Over INNAX

De missie van INNAX is het verduurzamen van gebouwen met als motto “Duurzame gebouwen voor iedereen.” INNAX richt zich actief op het beperken van de CO2-uitstoot, het terugdringen van energieconsumptie en het besparen op de energiekosten voor haar opdrachtgevers. INNAX heeft daartoe een unieke propositie en werkwijze ontwikkeld waarbij meten de basis is voor iedere verbetering. Inmiddels is INNAX energiemanagement uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke gecertificeerde meetbedrijf in Nederland. 

INNAX richt zich specifiek op bedrijven en instellingen met meerdere gebouwen. Haar klanten zijn actief in de zorg, het onderwijs, banken, supermarktketens, overige winkelketens, commercieel vastgoed beheerders, grote bedrijven, gemeenten en woningcorporaties. INNAX beheert eind 2015 ca. 8.500 hoofdaansluitingen. Grote klanten zijn ABN, Ahold, Jumbo, KPN en Lidl. De klantenconcentratie is gering: de grootste 5 klanten zijn goed voor 11% van de omzet; de grootse 25 klanten voor 25%.

INNAX is gevestigd in Veenendaal en biedt werk aan 140 FTE.

Meer informatie over INNAX vindt u op www.innax.nl

 

Over de Uitgevende Instelling

De Uitgevende Instelling, INNAX SPV 2 B.V., is een 100% dochteronderneming van INNAX Group B.V. en specifiek opgericht voor de exploitatie (verhuur) van 170 operationele Energiemeters. Met de huurinkomsten worden de operationele kosten en een commerciële marge gedekt.

De Uitgevende Instelling beoogt de Obligatielening uit te geven om de aankoop van de te exploiteren Energiemeters te financieren.

 

Belangrijkste kenmerken van de Portefeuille Energiemeters

Aantal: 170 Energiemeters
Status: De huur- en meetdienstovereenkomsten voor de te exploiteren systemen zijn reeds getekend. De meters zijn dus operationeel bij overname door Uitgevende Instelling
Klanten: 44 klein- en grootzakelijke energieverbruikers
Verdienmodel: Energiemeters zijn voor 5-10 jaar verhuurd aan klanten
Installatie: INNAX Energiemanagement B.V.

 

Belangrijkste kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: INNAX SPV 2 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €240.000
Kenmerk lening: Seniore positie (géén achterstelling)
Nominale waarde: €500 per obligatie
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis. Jaarlijks uitbetaald.
Looptijd: 72 maanden (6 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de Looptijd
Zekerheden: Pandrecht op alle Energiemeters en vorderingen van de Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% over het geïnvesteerde bedrag

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €515 dat is de nominale waarde vermeerderd met de transactiekosten.
 • Gedurende de Looptijd ontvangt u jaarlijks 5,0% rente over het nog niet afgeloste deel van de financiering.
 • Gedurende de looptijd (6 jaar) wordt de Obligatielening geheel afgelost.
 • In totaal ontvangt u €587 gedurende de looptijd van de Obligatielening
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,1% op jaarbasis

Een nadere toelichting van bovenstaande treft u in het Informatie Memorandum van de aanbieder.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan het bedrijf van de Uitgevende Instelling waaronder het risico dat huurders van Energiemeters hun verplichtingen niet nakomen
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid (illiquiditeit)
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het Informatie Memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze propositiedetailpagina, de door haar aangeboden propositie en voor de naleving van de afspraken met investeerders.

 

(c) INNAX SPV 2 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

T.A. van de Voorde
T.A. van de Voorde
beleggen in duurzame systemen
P. van de Vis
P. van de Vis
geld staat nog minimaal 10 jaar niks te doen op spaarrekening.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
goede ervaring met Duurzaaminvesteren
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Interesse in geboden product
J.J.P.H. Sauren
J.J.P.H. Sauren
duurzaam beleggen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam investeren met gering risico
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Meten is weten
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Mooie rente en een duurzame belegging.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Vertrouwen in stabiele businessmodel met verhuur van meters aan GV
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Vertrouwen in de meetdiensten
P.J. van Santbrink
P.J. van Santbrink
goed voor klimaat en spaarrente staat laag
P. Kemper
P. Kemper
Zowel onze leefomgeving als INNAX draag ik een warm hart toe.
D.A. Schuurman
D.A. Schuurman
Duurzaamheid
R.D. Duregger
R.D. Duregger
vermogensbehoud
F.A.M. Rietmeijer
F.A.M. Rietmeijer
Vermogensgroei
C.G.M. van Bossum
C.G.M. van Bossum
Bevorderd energie besparing en geeft goed rendement met weinig risico
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
mooi rendement in goed project
A.J. Maris
A.J. Maris
Duurzaam investeren
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaamheid en rendement
A. de Jonge
A. de Jonge
Duurzaam en goed rendement
W. Schutte
W. Schutte
Ga voor duurzaam
A.J. Kranenburg-Maassen
A.J. Kranenburg-Maassen
investeren in 'groen' èn een prima rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Opbouwen portfolio

Aanbieder

INNAX SPV 2 B.V.
Portefeuille: 170 operationele Energiemeters
Status:  Voor 5-10 jaar verhuurd
Obligatielening: €240.000 met een rente van 5,0% en looptijd van 72 maanden (6 jaar)
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op alle meters en bijbehorende huur- en meetdienstovereenkomsten
Investerings overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: investeer@innax.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:
DuurzaamInvesteren
Singel 146
1015 AG Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.