INNAX Portefeuille Energiemeters (SPV2)

INNAX Portefeuille Energiemeters (SPV2)
Einddatum: 02 juli 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €240.000 voor de aankoop en exploitatie van 170 operationele energiemeters is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder INNAX SPV 2 B.V. met dit resultaat

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 240.000
Geïnvesteerd bedrag € 240.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €240.000 voor de aankoop en exploitatie van 170 operationele energiemeters is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder INNAX SPV 2 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
INNAX SPV 2 B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 170 energiemeters geplaatst bij 44 klanten in Nederland.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       INNAX SPV 2 B.V.
Hoofdsom:     €240.000
Nominale waarde:     €500 per obligatie
Aantal obligaties:     480
Kenmerk lening: Geen achterstelling
Ingangsdatum: 20 juni 2017
Rente: 5,0% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 20 juni 2018
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,1% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 72 maanden (6 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rentebetaling vindt plaats op 20 juni 2022.
  • Op 20 juni 2021 is de vierde rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

INNAX SPV 2 B.V.
Portefeuille: 170 operationele Energiemeters
Status:  Voor 5-10 jaar verhuurd
Obligatielening: €240.000 met een rente van 5,0% en looptijd van 72 maanden (6 jaar)
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op alle meters en bijbehorende huur- en meetdienstovereenkomsten
Investerings overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: investeer@innax.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.