Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV4)

Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV4)
Einddatum: 14 maart 2016 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten.
Investeerders financierden de beoogde €600.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 4 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten.
Investeerders financierden de beoogde €600.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 4 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van de portefeuille zonnestroomsystemen
Zelfstroom SPV 4 B.V. exploiteert een portefeuille van 150 operationele zonnestroomsystemen. De systemen zijn geïnstalleerd bij particuliere woningbezitters die de systemen voor een periode van 10 jaar hebben gehuurd. De besparing op de energienota is vaak hoger dan de huursom waardoor huurders er direct op vooruitgaan. De ontvangen huurinkomsten worden gebruikt door de Uitgevende Instelling om de verplichtingen aan Obligatiehouders en een commerciele marge te dekken.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling:       Zelfstroom SPV 4 B.V.
Hoofdsom:     €600.000
Nominale waarde:     €500 per obligatie
Aantal Obligaties:     1.200
Kenmerk lening: Seniore obligatielening, geen achterstelling
Ingangsdatum: 1 maart 2016
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 1 maart 2017
Rentevergoeding: 3,6% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten en vervroegde aflossing
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing: Jaarlijks, gedurende de looptijd op annuïtaire basis
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op o.a. activa en huurcontracten

 

Laatste update (4 mei 2018)

  • De beoogde 150 zonnestroomsystemen zijn in goede orde geïnstalleerd en worden geëxploiteerd.
  • De tweede rente- en aflossingsbetaling is gedaan op 1 maart 2018.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 
  • Zelfstroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 10), geherfinancierd met een bancaire projectfinanciering van Triodos.
  • Op 3 april is daarom de obligatielening vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 3 april 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
    Investeerders hebben op 20 maart hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.

 

Heeft u vragen?

 

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Investeerders

Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Interessant rendement, groene investering
C.J.M.M. Geurts
C.J.M.M. Geurts
interessant, schoon en duurzaam
T.A. van de Voorde
T.A. van de Voorde
goed rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
groene investering en goed rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
bijdrage leveren aan opwekking duurzame energie
L.E.M. Dielemans
L.E.M. Dielemans
duurzame wereld
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
redelijk zeker rendement en toch duurzaam zijn

Aanbieder

Zelfstroom SPV 4 B.V.
Portefeuille: 150 operationele zonnestroomsystemen
Status: Systemen verhuurd voor 10 jaar aan particulieren
Voorwaarden Obligatielening: Financiering €600.000
Controle installatie alle systemen
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op o.a. activa en huurcontracten
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.