Windpark Krammer - obligatielening 2021

Windpark Krammer - obligatielening 2021
Einddatum: 11 juni 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Na de eerdere succesvolle uitgifte van een obligatielening voor €10 miljoen in 2018 biedt Windpark Krammer u opnieuw de mogelijkheid om te investeren in één van de grootste windparken van Nederland!

De nieuwe obligatielening heeft een rente van 4,5% en een looptijd van ca. 8 jaar en 3 maanden. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van Windpark Krammer.

Het bij de uitgifte behorende prospectus is op deze pagina beschikbaar vanaf 21 mei 2021.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 11.850.000
Geïnvesteerd bedrag € 20.588.000
173%

Beschrijving

***Vanwege het groot aantal inschrijvingen is alle beschikbare ruimte opgenomen door de voorrangsgroepen. Geinteresseerden die niet tot de voorrangsgroepen behoren zullen wellicht geen obligaties toegewezen krijgen.***

***U betaalt uw investering (en eventuele transactiekosten) pas nadat u een bericht van toewijzing heeft ontvangen***

***Let op! Onderdeel van het inschrijvingsproces is het invullen van de toestemmingsverklaring. Lees hier meer over onder het kopje "Hoe kan ik investeren?".***

 

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar
Met een maximale omvang van €11,85 miljoen geldt voor deze aanbieding een prospectusplicht. Dat betekent dat de aanbieder wettelijk verplicht is om bij de uitgifte van de obligatielening een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven obligatielening in detail beschreven wordt. 

Hierbij bevestigt Windpark Krammer B.V. dat zij aan deze verplichting voldaan heeft. Het goedgekeurde prospectus is voor iedereen te downloaden op deze pagina. De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.

 

Windpark Krammer B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op deze obligatielening. De obligatielening heeft een looptijd van ca. acht jaar en drie maanden en biedt een vaste rente van 4,5%.

 

Hoe kan ik investeren?
Indien u wilt investeren in obligaties kunt u vanaf vrijdag 28 mei op de groene 'investeren' knop klikken die op deze pagina zichtbaar zal zijn. Om het investeringsproces te starten dient u zich te registreren op het platform van DuurzaamInvesteren (als u dat nog niet gedaan heeft) en in te loggen. Het investeringsproces wordt nader beschreven in hoofdstuk 8 (Deelname obligatielening) van het prospectus.

Als onderdeel van het investeringsproces doorloopt u ook zoals gebruikelijk een passendheidstoets. Meer informatie over de passendheidstoets vindt u hier. De passendheidstoets is niet moeilijk maar u dient de vragen even rustig door te nemen alvorens uw antwoord te geven.

Om een volledige inschrijving te doen, dient u, naast het doorlopen van het online investeringsproces ook een toestemmingsverklaring in te vullen, te ondertekenen, en op te sturen. Bent u gehuwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan dient uw echtgeno(o)t(e) / partner deze verklaring ook in te vullen en te ondertekenen. De toestemmingsverklaring vindt u hier. U kunt de toestemmingsverklaring sturen naar toestemmingsverklaring@duurzaaminvesteren.nl

Heeft u vragen over het investeringsproces? Dan kunt u deze rechtstreeks mailen naar support@duurzaaminvesteren.nl

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende prospectus. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele prospectus van de uitgevende instelling alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Windpark Krammer - het grootste burgerinitiatief van Nederland!
Met een opgesteld vermogen va 102 MW is Windpark Krammer een van de grootste windparken in Nederland. Het windpark was een initiatief van de bijna vijfduizend leden van Deltawind en Zeeuwind en samen zijn zij voor 60% eigenaar via hun belang in Windpark Krammer B.V.

Windpark Krammer B.V. is 100% eigenaar van het windpark en ook de uitgevende instelling van de obligatielening. Windpark Krammer B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap waarin de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het windpark is ondergebracht.  

Na het succes van de eerdere obligatielening in 2018 geeft Windpark Krammer B.V. opnieuw een obligatielening uit zodat iedereen die interesse heeft zich in kan schrijven! Hierbij geldt een voorrangsregeling voor de inwoners van de omliggende gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen én de leden van de coöperaties Deltawind en Zeeuwind. Zij krijgen voorrang bij toewijzing en betalen géén transactiekosten.

Alle details over deze nieuwe obligatielening vindt u in het bijbehorende prospectus.

Selectie nieuwsberichten:

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Krammer B.V.
Hoofdsom: Minimaal €2.250.000 en maximaal €11.850.000
Nominale waarde: €500 per obligatie 
Inleg: Minimaal €500 (1 obligatie) en maximaal €250.000 (500 obligaties)
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering, pari passu met de eerder uitgegeven obligatielening
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: ca. 8 jaar en 3 maanden
Aflossing: Annuïtaire aflossing
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt aan de obligatiehouders.
Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving. 
Geïnteresseerden die (op 1 januari 2021) lid zijn van Deltawind of Zeeuwind, of (bij inschrijving) inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland of Tholen betalen geen transactiekosten.

Voorrang inschrijving:

Geïnteresseerden die (op 1 januari 2021) lid zijn van Deltawind of Zeeuwind, of (bij inschrijving) inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland of Tholen mogen met voorrang inschrijven op de obligatielening .

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die (op 1 januari 2021) lid zijn van Deltawind of Zeeuwind, of (bij inschrijving) inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland of Tholen:

 • U betaalt per obligatie €500,- dat is de nominale waarde (€500,-), er zijn geen transactiekosten verschuldigd;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 4,5% op jaarbasis;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal per obligatie €612,12 ontvangen op een investering van €500,-;
 • Uw netto rendement is 4,5% op jaarbasis.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die (op 1 januari 2021) geen lid zijn van Deltawind of Zeeuwind, of (bij inschrijving) geen inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland of Tholen:

 • U betaalt per obligatie €510,- dat is de nominale waarde (€500,-) plus transactiekosten (€10,-);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 4,5% op jaarbasis;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal per obligatie €612,12 op een investering van €510,-;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen zal dit een negatief effect hebben op het vermogen van de uitgevende instelling om aan haar verplichtingen te voldoen. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Informatie over de risico's verbonden aan een investering in de uit te geven obligatielening vindt u in het prospectus van de uitgevende instelling.

 

Heeft u vragen?
Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via obligaties2021@windparkkrammer.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Windpark Krammer B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Foto: Izak van Maldegem/ Sky Pictures

Aanbieder

Windpark Krammer B.V.
Doel: De opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden voor het aflossen van een tijdelijke lening. Hiermee krijgen burgers opnieuw de mogelijkheid om te investeren in Windpark Krammer.
Status: Het 102MW windpark is operationeel sinds maart 2019. 
Elektriciteits-productie: Naar verwachting produceert Windpark Krammer jaarlijks ca. 314 GWh aan duurzaam opgewekte energie. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van ca. 100.000 huishoudens.
Locatie: Krammersluizen, Philipsdam en Grevelingendam, gemeente Schouwen-Duiveland
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €2.250.000
Prospectus: Download het prospectus
Toestemmings-verklaring: Download de toestemmingsverklaring
U kunt de toestemmingsverklaring sturen naar: E-mail
Toelichting passendheids-toets  Download de toelichting
Stel uw vraag:

E-mail

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.