Obligaties Windpark SwifterwinT op Land

Obligaties Windpark SwifterwinT op Land
Einddatum: 18 oktober 2020 Minimaal te investeren bedrag: € 500

SwifterwinT op Land B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening verbonden aan de realisatie van het 207 MW Windpark SwifterwinT op Land (onderdeel van Windplanblauw) in de gemeenten Lelystad en Dronten (Flevoland).

Let op: Er is sprake van uitgestelde betaling. U betaalt pas ná toewijzing van obligaties aan u door de uitgevende instelling.

Verwacht rendement 6,40% - 6,90%
Streefbedrag € 10.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 12.303.500
123%

Beschrijving

*** Inschrijvers die kwalificeren als omwonenden of bedrijf uit de regio (uit de schillen 1, 2 en 3) worden met voorrang toegewezen ***

*** Vanaf maandag 28 september t/m zondag 18 oktober 2020 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Goedgekeurd prospectus beschikbaar
Met een maximale omvang van € 10 miljoen geldt voor deze aanbieding een prospectusplicht. Derhalve is de aanbieder wettelijk verplicht om bij de uitgifte van de obligatielening een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven obligatielening in detail beschreven wordt. 

Hierbij bevestigt SwifterwinT op Land B.V. dat zij aan deze verplichting voldaan heeft. Het prospectus is vrijelijk beschikbaar (te downloaden) rechts op deze pagina. De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.

Deze pagina biedt enige algemene informatie over de uitgifte van de obligatielening. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele prospectus alvorens te beslissen over een investering in de obligatielening.

 

Voor de financiering van een deel van de bouwkosten van 37 windturbines op het windpark Windplanblauw geeft SwifterwinT op Land B.V. een achtergestelde obligatielening uit. Het verwachte netto rendement op jaarbasis is 6,9% voor obligatiehouders die kwalificeren als direct 'omwonenden' en 6,4% voor alle andere obligatiehouders.

 

Inleiding
De windmolens van SwifterwinT op Land B.V. zijn onderdeel van Windplanblauw een initiatief van Vattenfall Duurzame Energie N.V. en de Vereniging SwifterwinT. Deze laatste is voortgekomen uit drie eerder opgerichte windverenigingen: Ketelmeerzoom, Natuurstroomgroep en Vereniging Windpark Rivierduin.

Als onderdeel van Windplanblauw heeft de Uitgevende Instelling met de Provincie Flevoland afgesproken dat zij particulieren en bedrijven de mogelijkheid biedt om financieel te participeren in de realisatie en exploitatie van het windpark SwifterwinT op Land.

De burgerparticipatie is vormgegeven middels een uit te geven obligatielening waarover u op deze pagina een inleiding treft. Detailinformatie over Windpark SwifterwinT op Land en de voorwaarden van de aanbieding is opgenomen in het door de AFM goedgekeurde prospectus.

De inschrijvingsperiode start op maandag 28 september 2020!

 

Burgerparticipatie - hoe werkt het
Op verschillende manieren is door SwifterwinT op Land B.V. aandacht besteed aan het lokale draagvlak. Zo is er voor het bepalen van de locaties van de windturbines gekeken naar de impact op het milieu en de omgeving. Zo is ook besloten tot een gebiedsgebonden financiële bijdrage, die zal kunnen worden besteed aan het realiseren en/of uitvoeren van gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op maatregelen ten behoeve van de energietransitie en het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Daarnaast biedt Windpark SwifterwinT op Land aan geïnteresseerden ook de mogelijkheid om rechtstreeks te participeren in de exploitatie van Windpark SwifterwinT op Land. Hiervoor is maximaal €10 miljoen ter beschikking gesteld in de vorm van een uit te geven obligatielening. Met de realisatie van het Windpark is in totaal ca. €334 miljoen gemoeid.

U kunt investeren vanaf €500. Gedurende de looptijd heeft u recht op rente en aflossing. Tot aan financial close (voorzien eind december 2020) is die rente 0,5%. Daarna is het 7,0% tot aan de laatste aflossing op 30 september 2032. Vanaf 2024 zal jaarlijks naast de rente en ook een deel van uw oorspronkelijke inleg jaarlijks aan u betaald worden. Het verwachte gemiddelde netto rendement op jaarbasis bedraagt 6,9% voor 'omwonenden' (die geen transactiekosten betalen) en 6,4% voor alle andere obligatiehouders (na aftrek van transactiekosten).

De mogelijkheid tot inschrijving blijft gedurende de gehele inschrijfperiode geopend, ook indien het streefbedrag eerder gehaald wordt. Zo kunnen bewoners en bedrijven uit heel Nederland zich inschrijven voor obligaties. Echter, in geval van overinschrijving zullen obligaties, op basis van specifieke richtlijnen beschreven in hoofdstuk 8 (Deelname) van het prospectus, met voorrang aan inschrijvers die kwalificeren als omwonenden of inwoners van de Provincie Flevoland worden toegewezen.

Alle informatie over de voorwaarden en risico's van een investering in de uit te geven obligatielening vindt u in het bijbehorende prospectus.

Additionele links (geen onderdeel van het prospectus):

Link naar pagina over obligaties op de site van Windplanblauw

Infographic over de burgerparticipatie

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: SwifterwinT op Land B.V.
Hoofdsom obligatielening: Maximum € 10.000.000
Geen minimum 
Nominale waarde: € 500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: Vanaf de ingangsdatum tot de datum van financial close 0,5% op jaarbasis.
Vanaf oplevering tot aan de aflossingsdatum 7,0%.
Rente en aflossingsbetaling: Gedurende de periode vanaf de ingangsdatum tot en met 30 september 2023 wordt de verschuldigde rente niet uitgekeerd maar bijgeschreven op de hoofdsom.
Voor het eerst op de rentevervaldag die valt op 30 september 2024 wordt rente en aflossing jaarlijks uitgekeerd, conform een lineair schema.
Looptijd: ca. 11 jaar en 10,5 maand vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een lineair schema
Zekerheden: Geen
Transactiekosten: Met uitzondering van omwonenden betalen investeerders éénmalig 3,0% (incl. BTW) over het te investeren bedrag als transactiekosten. Details over het deelnemen aan de obligatielening zijn opgenomen in hoofdstuk 8 (Deelname) van het prospectus.
Verwacht netto rendement: Het verwachte netto rendement op jaarbasis (IRR) is 6,9% voor omwonenden en 6,4% voor alle andere obligatiehouders.
Betaling: Bij dit project is sprake van uitgestelde betaling. U betaalt pas ná toewijzing van obligaties aan u door de uitgevende instelling.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Informatie over de risico's verbonden aan een investering in de uit te geven obligatielening vindt u in het prospectus van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
Mogelijk vindt u een antwoord op uw vraag op de veelgestelde vragen pagina voor dit project.
Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via participatie@swifterwintbv.nl.
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door haar aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) SwifterwinT op Land B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.