Groengascentrale Kootstertille

Groengascentrale Kootstertille
Einddatum: 15 december 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 7,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

Groengas Westkern Beheer B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een groengascentrale welke hernieuwbaar groengas zal produceren voor ca. 7.200 huishoudens.

Investeren
Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 3.996.000
Geïnvesteerd bedrag € 3.012.000
75%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 15 november om 15:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €3.996.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de gedeeltelijke financiering van de bouw van een groengascentrale geeft Groengas Westkern Beheer B.V. een 7,5% achtergestelde obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar en negen maanden. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit de SDE subsidie en de verkoop van opgewekt gas en garanties van oorsprong (GVO's).

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het informatie memorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum te nemen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

Over de Groengascentrale

De afgelopen tijd is er in Nederland, ook met veel politieke steun, gesproken over het reduceren van onze afhankelijkheid van aardgas. Hierbij spelen zowel duurzaamheids, maatschappelijke (Groningen) en geopolitieke (Rusland) overwegingen een rol.

Groengas Westkern Beheer B.V. speelt in op de ambitie het aardgasgebruik in Nederland te verminderen met de bouw van een 'groengascentrale' die 12 jaar lang ca. 7.200 Nederlandse huishoudens op duurzame wijze van energie kan voorzien. 

In de groengascentrale wordt uit biomassa afvalstromen, zoals bijvoorbeeld mest en snoeiafval, op duurzame en CO2 neutrale wijze gas opgewekt. Het geproduceerde groengas is een volledige en gelijkwaardige vervanger van conventioneel (fossiel) aardgas en kan zondere verdere aanpassing aan de infrastructuur aan huishoudens worden geleverd. Het geproduceerde groengas wordt afgenomen door GasTerra.

 

Waar investeer ik precies in? 

De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt om een deel van de bouwkosten van de groengascentrale te dekken. Eenmaal operationeel genereert de groengascentrale inkomsten uit de verkoop van groengas (aan GasTerra), garanties van oorsprong (aan PitPoint) en CO2 (aan OCAP) alsook subsidie inkomsten (SDE+). 

 • Na uitgifte van de obligatielening zal de groengascentrale na ca. 12 maanden in gebruik worden genomen en na ca. 18 maanden volledig operationeel zijn.
 • De uitgevende instelling werkt samen met ervaren partijen met welke turn-key overeenkomsten zijn gesloten voor de bouw van de groengascentrale.
 • Voor de levering van biomassa en de afname van geproduceerd gas zijn langjarige overeenkomsten gesloten onder welke minimale leverings- en afnamehoeveelheid zijn bepaald en prijsafspraken zijn gemaakt.
 • De productie van de groengascentrale - gas, GVO's en CO2 - wordt verkocht aan grote partijen onder langlopende contracten.
 • Voor het verkrijgen van de benodigde financiering is o.a. een onderzoek (due diligence) uitgevoerd door een onafhankelijk technisch adviseur op de bouwplannen van groengascentrale.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Groengas Westkern Beheer B.V.
Hoofdsom: Maximaal €3.996.000
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rentevergoeding: 7,5% op jaarbasis. Per kwartaal uitbetaald. 
Looptijd: 69 maanden (5 jaar en negen maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de Looptijd
Zekerheden: Tweede pandrecht op de activa, de vorderingen en de aandelen van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (inclusief BTW) over het geïnvesteerde bedrag bij Inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030, dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 7,5%, op jaarbasis over de nog niet terugbetaalde hoofdsom;
 • Gedurende de looptijd (5 jaar en negen maanden) wordt ook een deel van de hoofdsom afgelost. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de hoofdsom terug;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie (afgerond) €1.309 op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 6,7% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan het bedrijf van de uitgevende instelling waaronder het risico dat de groengascentrale niet optimaal functioneert;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van achterstelling van de obligatielening;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen, calamiteiten of een samenloop van omstandigheden.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Groengas Westkern Beheer B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Groengas Westkern Beheer B.V.
Doel: Financiering een deel van de bouwkosten van de groengascentrale
Status: Klaar om te bouwen. De groengascentrale wordt in delen turn-key opgeleverd.
Voorwaarden obligatielening Dat minimaal €3.660.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.
Zekerheden: Tweede pandrecht op de activa, de vorderingen en de aandelen van de uitgevende instelling
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: E-mail de uitgevende instelling
Investeren
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.