Najade Resort aan de Loosdrechtse plassen

Najade Resort aan de Loosdrechtse plassen
Einddatum: 07 mei 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Najade Resort B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5,0% obligatielening met als zekerheid het 1recht van hypotheek.

De obligatielening heeft een looptijd van 3 jaar (36 maanden) en is verbonden aan de herfinanciering van het vastgoed in eigendom van Najade Resort B.V..

U kunt zich voor deze propositie inschrijven via VastgoedInvesteren.nl.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 2.900.000
Geïnvesteerd bedrag € 644.000
22%

Beschrijving

***Vanaf woensdag 13 maart om 12:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

***Onderstaande informatie is een kopie van de projectinformatie op VastgoedInvesteren. Inschrijving vindt plaats op www.vastgoedinvesteren.nl***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht

VastgoedInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een financieringsbedrag van €2.900.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Najade Resort B.V. geeft een senior 5,0% obligatielening uit met het 1recht van hypotheek als zekerheid. De obligatielening heeft een looptijd van 36 maanden (3 jaar) verbonden aan de herfinanciering van het vastgoed gelegen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Loosdrecht. 

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het informatiememorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele informatiememorandum te nemen alvorens een investering in obligaties te overwegen.

 

Beschrijving van het project

Najade Resort is een luxe resort gelegen op een prachtige centrale locatie in Nederland, direct aan de Eerste Plas van de Loosdrechtse Plassen in Loosdrecht, op 25 minuten rijden van Amsterdam en Utrecht.

Het resort beschikt over acht ruime duurzame woningen, een receptiegebouw met drie luxe hotelkamers, een luxe studio, een restaurant, ca. 21 parkeerplaatsen (met een laadpaal voor elektrische auto's) en een eigen jachthaven met ca. acht ligplaatsen. Het resort is geheel gelegen op eigen grond aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Loosdrecht.

De uitgevende instelling zal in het aankomende jaar het resort verder uitbreiden met de realisatie van een extra studio en de realisatie van een wellness.

Nagenoeg het gehele resort heeft reeds het duurzame energielabel A. Het restaurant zal dit jaar verder worden verduurzaamd zodat zelfs dit monumentale pand een energielabel C zal hebben. Hiermee loopt de uitgevende instelling ver voor op verwachte wet- en regelgeving rondom het verduurzamen van de vastgoedvoorraad.

Sinds de bouwkundige oplevering in 2014 wordt het vastgoed geëxploiteerd door de uitgevende instelling onder de naam Najade Resort. Het restaurant is vanaf 20 februari 2019 verhuurd aan de restaurantformule A-Fusion (www.a-fusion.nl). De eigenaren van A-Fusion exploiteren reeds vier goedlopende vestigingen in Amsterdam, Volendam, Baarn en Naarden.

Het resort krijgt op Booking.com de beoordeling ‘’erg goed’’ (8,5/10 na 279 beoordelingen) en op Tripadvisor ‘’heel goed’’ (4/5 na 87 beoordelingen).

Voor meer informatie kunt u kijken op www.najaderesort.nl.

 

Waarom Crowdfunding?

Najade Resort B.V. heeft gekozen de herfinanciering middels crowdfunding te financieren. Ze hebben hiervoor gekozen omdat ze via crowdfunding zonder tussenkomst van derden een herfinanciering kunnen aantrekken en tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om een grote groep potentiele nieuwe gasten aan te spreken. De investeerders krijgen in ruil voor hun investering een interessant rendement met een solide onderpand. Deze win-win situatie maakt crowdfunding voor zowel Najade Resort Loosdrecht als voor de investeerders een zeer aantrekkelijk alternatief.

 

Over Najade Resort B.V.

Najade Resort B.V. is de uitgevende instelling van de obligatielening en is 100% eigenaar van het vastgoed. Najade Resort B.V. is een 100% dochter van Elvestia Holding B.V. 

Elvestia is een familiebedrijf dat zich bezighoudt met het beleggen, beheren en ontwikkelen van onroerend goed, waaronder het Najade Resort. Elvestia is 100% eigendom van dhr. E.M. Panday en wordt bestuurd door zijn dochter K.F. (Kim) Panday. Zijn andere dochter, N.A. (Natascha) Panday, is general manager en is verantwoordelijk voor het management en de exploitatie van het Najade Resort. 

Voor meer informatie over Elvestia kunt u eens kijken op www.elvestia.nl

 

Waar investeer ik precies in?

De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van het vastgoed gelegen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Loosdrecht.

Het vastgoed is in 2016 aangekocht middels een lening van een private investeerder. De private lening, ad €2.895.000, had ten doel om de aankoop en opstartfase van het resort te financieren. Nu het resort de opstartfase voorbij is en een positief exploitatie resultaat laat zien, wenst Najade Resort B.V. deze lening te herfinancieren door de uitgifte van een obligatielening.

De hoofdsom van de obligatielening bedraagt €2,9 miljoen. De obligatielening geeft een rente van 5,0% per jaar over een looptijd van 3 jaar. In het eerste jaar wordt er niet afgelost op de obligatielening. Vanaf jaar 2 wordt er jaarlijks 2,0% over de oorspronkelijke hoofdsom afgelost. Aan het einde van de looptijd wordt de resterende hoofdsom ineens afgelost.

Als zekerheid verkrijgen obligatiehouders onder andere het 1hypotheekrecht op het vastgoed gelegen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, 1231LX te Loosdrecht.

De waarde van het Vastgoed is op 5 februari 2019 getaxeerd op €4.240.000 in de huidige staat en €4.643.000 na realisatie van de extra studio en de wellness. Op basis van de getaxeerde waardes bedraagt de loan to value ratio (LTV) bij aanvang 68,4% en 60,0% aan het einde van de Looptijd.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling Najade Resort B.V.
Hoofdsom €2.900.000
Loan to value (LTV) 68,4% bij aanvang
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal obligaties 2.900 stuks
Kenmerk lening Senior positie, géén achterstelling
Rente 5,0% op jaarbasis. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd
Transactiekosten Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 4,6% op jaarbasis na betaling van eenmalige transactiekosten
Looptijd 36 maanden (3 jaar)
Aflossing

Eerste jaar aflossingsvrij

Vanaf het tweede jaar 2,0% op jaarbasis over de oorspronkelijke hoofdsom

De resterende hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd ineens afgelost

Zekerheden

1e recht van hypotheek op het vastgoed, met een getaxeerde marktwaarde van €4.240.000 in huidige staat en €4.643.000 na investeringen 

1e pandrecht op de rechten voorvloeiende uit de huurovereenkomst afgesloten tussen de uitgevende instelling en A-Fusion Loodrecht VOF

1e pandrecht op de activa van de uitgevende instelling

1pandrecht op alle vorderingen voortvloeiende uit de exploitatie van het resort waaronder de verhuur van de woningen, hotelkamers, studio, parkeerplaatsen, jachthaven en eventuele andere faciliteiten van Najade Resort en de uitgevende instelling.

Voor u betekent dit het volgende:

  • U betaalt per obligatie €1.012. Dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€12);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0%  jaarbasis en wordt ook een deel van de aan u verschuldige hoofdsom afgelost. Aan het einde van de looptijd wordt de restende hoofdsom afgelost;
  • In totaal ontvangt u per obligatie €1.149,00 op een investering van €1.012;
  • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,6% op jaarbasis 

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van exploitatie van het vastgoed het risico van waarde daling van het vastgoed
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties en het risico van waardering van de obligaties
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Najade Resort B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Najade Resort B.V.
Beschrijving: Herfinanciering van het vastgoed gelegen aan de Oud Loosdrechtsedijk 243 te Loosdrecht
Status: Het vastgoed is reeds in bezit. 
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er €2.900.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Taxatierapport: Samenvatting Taxatierapport
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.