KOMBO Energy - Portefeuille Duurzame Energiesystemen

KOMBO Energy - Portefeuille Duurzame Energiesystemen
Einddatum: 17 januari 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 4,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

KOMBO Energy V.O.F. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar (60 maanden) verbonden aan een portefeuille duurzame energiesystemen.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 400.000
Geïnvesteerd bedrag € 400.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 17 december om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €400.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de gedeeltelijke financiering van een operationele portefeuille duurzame energiesytemen geeft KOMBO Energy V.O.F. een senior 4,5% obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door inkomsten uit de levering van duurzaam opgewekte "warmte" en "koude", warmwater en elektriciteit aan 62 aangesloten appartementen.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over KOMBO Energy V.O.F. (KOMBO)
KOMBO is opgericht als een zogenaamde 'energy services company' en exploiteert sinds 2016 twee WKO-installaties en twee zonnestroomsystemen om, zonder gebruik van aardgas, warmte (verwarming), koude, warm water én zonne-energie te leveren aan 62 appartementen in twee appartementen complexen te Amersfoort. Uiterlijk in 2036 en 2037 zullen de bovengenoemde installaties en systemen worden overgenomen door de betreffende appartementhouders. 

Meer over KOMBO en de aangesloten appartementencomplexen in het nieuws: 

"Voormalige huishoudschool werd gasloos energieproducerend wooncomplex"

"Zo werd een 70 jaar oud pand energieproducerend en gasloos"

"Gasloze woningen in voormalige huishoudschool Kapelweg" 

 

Waar investeer ik precies in?
Nu de portefeuille duurzame energiesystemen enige tijd operationeel is wenst KOMBO de opbrengst van de senior obligatielening te gebruiken om een deel van de originele investering van ca. €800.000 te herfinancieren. 

De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door de maandelijks inkomsten uit levering van warmte, koude, warm water en  zonne-energie aan de 62 aangesloten appartementen. De portefeuille is reeds volledig operationeel en functioneert naar behoren. 

De portefeuille duurzame energiesystemen bestaat uit; 

 • Twee WKO (warmte- koude opslag) installaties met een gezamelijk vermogen van 443 kW
 • Twee zonnestroomsystemen met een gezamelijk opgesteld vermogen van 143,5 kWp

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KOMBO Energy V.O.F.
Hoofdsom: Minimaal €325.000 en maximaal €400.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 4,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Per kwartaal
Looptijd: 5 jaren (20 kwartalen) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedeeltelijk gedurende de looptijd, het resterend deel van de hoofdsom wordt ineens aan het einde van de looptijd afgelost.
Transactiekosten: Geen
Zekerheden Onder andere het eerste pandrecht op de portefeuille duurzame energiesystemen

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.000, dat is de nominale waarde (€1.000) u betaalt geen transactiekosten;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,5% per jaar over het nog niet afgeloste gedeelte van de hoofdsom. De rente wordt telkens per kwartaal betaald over het voorgaande kwartaal; 
 • Daarnaast ontvangt u per kwartaal een deel van de hoofdsom terug;
 • Aan het einde van de looptijd wordt de resterende hoofddsom in een keer afgelost;
 • In totaal ontvangt u per obligatie (afgerond) €1.210 op een investering van €1.000;
 • Het gemiddelde netto effectieve rendement is 4,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging tengevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van de portefeuille duurzame energiesystemen, waaronder wetelijke prijswijzigingen van levering van warmt een koude en de mogelijkheid tot opzeggen door afnemers;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) KOMBO Energy V.O.F., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

Aanbieder

KOMBO Energy V.O.F.
Portefeuille Twee WKO- en twee zonnestroomsystemen
Status: Operationeel
Voorwaarden voor uitgifte: dat minimaal €325.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@kombo-energy.nl
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.