Einddatum: 24 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 500

De uitgevende instelling, Klimmaatfonds NL Grond 1 B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar.U heeft de mogelijkheid om te investeren in drie percelen grond met operationele zonneparken met in totaal 25 MWp en een taxatiewaarde van € 3.240.000.Met het kapitaal van de obligatielening wordt de bestaande aandeelhouderslening (gedeeltelijk) afgelost. De vrijgekomen gelden worden gebruikt voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 3.240.000
45%
Meer details
Einddatum: 18 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, HalloStroom Markt & Klant B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 7,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.De uitgevende instelling verwacht haar omzet in 2022 te verdubbelen t.o.v. de afgegeven prognose van december 2021 (groeifinanciering ronde 2).De obligatielening wordt gebruikt ter financiering van verdere groei van de onderneming. Er wordt geïnvesteerd in het versneld installeren van verkochte zonnestroomsystemen, de organisatie (personeel en IT) en werkkapitaal.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 2.250.000
100%
Meer details
Einddatum: 28 november 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 7,0% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!


MisterGreen Lease II B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in achtergestelde obligaties ("obligaties") met een looptijd van 4 jaar (48 maanden) verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.207.000
100%
Meer details
Einddatum: 30 november 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 500

De uitgevende instelling, Emmett Green Battery 7 B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,0% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de aanschaf van een energie opslagsysteem. Emmett Green heeft hiermee als doel de energietransitie te versnellen, en het congestieprobleem op te lossen.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 293.000
100%
Meer details
Einddatum: 09 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Lens Inkoop B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar waarmee werkkapitaal wordt gefinancierd.


De obligatielening wordt gebruikt voor het aankopen van (componenten van) zonnestroomsystemen waaronder zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productiemeters en overige hardware en arbeid om de zonnestroomsystemen te installeren.


Lens Holding B.V., de moedermaatschappij van de afnemende klant van de werkvoorraad (Lens B.V.), geeft een onvoorwaardelijke garantie voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de uitgevende instelling aan de obligatiehouders.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 350.000
100%
Meer details
Einddatum: 04 december 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €1.500.000 verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.500.000
100%
Meer details
Einddatum: 16 november 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €500.000 verbonden aan de financiering van een deel van de investeringskosten van het operationele Zonnepark Daalkampen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder De Jong Energie B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 500.000
100%
Meer details
Einddatum: 11 november 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 500

Green Farm Energy 2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 7,25% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.De obligatielening wordt aangewend voor de financiering van een stuk grond inclusief de glastuinbouwkas en om het dak geschikt te maken voor de exploitatie van een zonnestroomsysteem. Het dak zal naar verwachting een zonnestroomsysteem van 1,5 MWp gaan huisvesten.

Geboden rente 7,25%
Streefbedrag € 842.000
100%
Meer details
Einddatum: 10 november 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Spectral Enterprise B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een duurzame 8,0% (en een mogelijke extra 7,5%) senior obligatielening met een looptijd van 4,5 jaar waarmee werkkapitaal wordt gefinancierd.Spectral Enterprise B.V. is een volledig impact gedreven technologiebedrijf en heeft als missie het versnellen van de energietransitie. Spectral Enterprise B.V. levert software oplossingen voor 100% duurzaam, slimme en geïntegreerde energiesystemen.Om de verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar softwareplatform oplossingen te versnellen geeft de uitgevende instelling de obligatielening uit.

Geboden rente 8,00% - 9,50%
Streefbedrag € 2.192.000
100%
Meer details
Einddatum: 03 november 2022
Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten


De beoogde €314.000 verbonden aan de financiering van een operationeel zonnepark met een vermogen van 18,5 MWp is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zunneweide Riessen B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 314.000
100%
Meer details

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.