Klachtenprocedure

Klachten
DuurzaamInvesteren heeft een formele klachtenprocedure. Hiermee willen we klanten tevreden houden door eventuele klachten op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen. Klachten kunnen worden gebruikt voor verdere verbeteringen van de dienstverlening en de interne organisatie en het behartigen van de belangen van onze klanten.

Melden van een klacht
Een klacht kunt u melden via het formulier op de Contact pagina van de website. Wij verzoeken u daarbij uw contactgegevens en een beschrijving van de klacht door te geven.

Afhandeling
Uw klacht zal worden opgenomen in het klachtenregister van DuurzaamInvesteren.nl. Binnen 48 uur na melding wordt de ontvangst aan u bevestigd met een e-mail. Binnen één week na ontvangst van de klacht zal met u contact worden opgenomen over de klacht. Dit kan telefonisch dan wel via de e-mail gebeuren door een medewerker van DuurzaamInvesteren.nl.

Kifid
Crowdinvesting B.V is het bedrijf achter DuurzaamInvesteren.nl. Crowdinvesting B.V. is aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Mocht een klacht naar uw mening niet naar behoren zijn opgelost, dan is het inschakelen van het Kifid mogelijk. Het Kifid is een onafhankelijk klachtenorgaan voor de financiële sector. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van het Kifid.

Ik heb een klacht

Heeft u een klacht? Neem dan contact op via het formulier op de Contact pagina.

Contact

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.