Toelichting passendheidstoets deel 1 en deel 2

Introductie

Conform wet- en regelgeving wint DuurzaamInvesteren.nl informatie in over de kennis en ervaring van beleggers die gebruik wensen te maken van haar dienstverlening, om zodoende te beoordelen of het gebruikmaken van die dienstverlening en het beleggen in de financiële instrumenten (obligaties en certificaten van aandelen) die via de website worden aangeboden passend is. DuurzaamInvesteren.nl doet dat aan de hand van een Passendheidstoets.

De passendheidstoets van DuurzaamInvesteren.nl bestaat uit 2 delen. Eenmaal per jaar krijgt u, wanneer u inlogt op ons investeringsplatform, een aantal stellingen te zien over onze dienstverlening. Elke keer wanneer u inschrijft op een aanbieding krijgt u een aantal stellingen en vragen met betrekking tot het recht van deelneming (bijvoorbeeld aandeel of (achtergestelde) obligatie) te zien. Hieronder vindt u de stellingen en vragen en de toelichting waarom ze zijn opgenomen als onderdeel van de passendheidstoets.

 

Passendheidstoets deel 1: Stellingen en toelichting

Stellingen

1. De beleggingsdienst van DuurzaamInvesteren.nl bestaat alleen uit het registreren en doorgeven van uw investering aan de uitgevende instelling. DuurzaamInvesteren.nl geeft geen advies en beheert geen gelden.

2. DuurzaamInvesteren.nl geeft geen advies of kwaliteitsoordeel over de aanbieding noch de aanbieder (uitgevende instelling). U bent zelf verantwoordelijk voor uw investeringsbeslissing.

3. De partijen (uitgevende instellingen) die een aanbieding doen op de website www.duurzaaminvesteren.nl zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, risico’s en rendementen van die aanbiedingen. DuurzaamInvesteren.nl is verantwoordelijk voor de website en betalingen. Voor vragen of opmerkingen over de kwaliteit, risico's en rendementen kunt u terecht bij de aanbieder.

4. DuurzaamInvesteren.nl kan u bij problemen met de investering niet helpen met bijvoorbeeld terughalen van uw investering, geven van juridische bijstand etc. U moet dat, al dan niet bijgestaan door de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren, zelf doen richting de uitgevende instelling (aanbieder).

5. Het rendement op uw investering via het platform van DuurzaamInvesteren.nl is niet gegarandeerd.

 

Toelichting:

Stellingen 1 tot en met 4 gaan over de dienstverlening van DuurzaamInvesteren.nl. Wij willen hiermee toetsen of u begrijpt wat u wel en niet van onze dienstverlening kunt verwachten.

Stelling 5 ziet op het verkrijgen van inzicht in uw kennis over de specifieke kenmerken van de investeringen die u via dit platform kunt doen.

 

Passendheidstoets deel 2: Stellingen, vragen en toelichting

Stellingen

1. Als ik investeer in een aandeel of een (achtergestelde) obligatie kan ik mijn inleg kwijtraken.

2. Als ik investeer in een (achtergestelde) obligatie/aandeel is mijn rendement gegarandeerd.

3. Door mijn geld te spreiden over meerdere investeringen verminder ik het risico dat ik loop.

4. De kans is aanwezig dat mijn investering niet snel omgezet kan worden naar geld op het moment dat ik dat nodig heb.

5. Ik heb het door mij geïnvesteerde geld vóór het einde van de looptijd nodig.

 

Vragen

1. Hoeveel jaren heeft u ervaring met zelf investeren in aandelen of (achtergestelde) obligaties?

2. Hoeveel transacties in het financiële instrument waarin u nu wilt investeren heeft u gedaan in het afgelopen jaar?

3. Hoeveel transacties in aandelen en/of (achtergestelde) obligaties heeft u in de afgelopen 5 jaar gemiddeld per jaar uitgevoerd?

4. Wat was de gemiddelde omvang van uw eerdere transacties in het financiële instrument waarin u nu wilt investeren?

 

Toelichting:

Alle stellingen, behalve stelling 4, zien op het verkrijgen van inzicht in uw kennis over de aard/kenmerken van de investeringen die u via dit platform kunt doen.

Stelling 4 ziet op het verkrijgen van inzicht in uw kennis over de risico’s van het doen van investeringen.

De vragen zien op het verkrijgen van inzicht in uw ervaring met het financiële instrument waarin u wilt investeren.

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.