Investeren in circulaire economie

Een volledige circulaire economie in 2050, Nederland heeft ambitieuze plannen. In een circulaire economie verliezen grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk, door gesloten kringlopen. In tegenstelling tot een lineaire economie waar we soms maar één keer gebruik maken van een product. Uit deze transitie ontstaan veel nieuwe circulaire businessmodellen. Circulaire ondernemers kunnen met hun financieringsvraagstuk terecht op DuurzaamInvesteren.nl. DuurzaamInvesteerders maken zelf de afweging om te investeren in welke projecten en voor hoeveel.  

REGISTREER OP DUURZAAMINVESTEREN.NL

 

Achtergrondinformatie investeren in circulaire economie

Nederland staat nog aan het begin van een volledige circulaire economie. Ongeveer 6% van de bedrijven onderneemt circulair op dit moment. Om de doelen in 2050 te realiseren moeten (bestaande) bedrijven op zoek naar nieuwe businessmodellen. Dit begint vaak al op productniveau. Wat zijn de grondstoffen van een product? En kunnen deze aan het einde van de levensduur worden hergebruikt? Door na te denken over de negen ‘R's’ – rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufactoring, repurpose, recycle en recover – krijgen producten een tweede leven. Er ontstaat dus een gesloten cirkel wat leidt tot minder verspilling.  

Een complicerende factor is dat vaak samenwerking binnen de keten nodig is om de transitie naar circulair te maken. Veel nieuwe circulaire businessmodellen gaan uit van bruikleen waarbij producten weer terugkomen. Dit soort businessmodellen vragen vaak om meer voorfinanciering. DuurzaamInvesteren.nl biedt circulaire ondernemers of ondernemers in de transitie naar een circulaire onderneming een platform voor financiering. DuurzaamInvesteerders kunnen investeren in circulaire bedrijven en projecten. Zij dragen hier niet alleen bij aan de transitie naar een circulaire economie, maar ontvangen tegelijkertijd rendement op hun investering.

 

Investeren in circulaire economie: in 5 stappen uitgelegd

Bij DuurzaamInvesteren.nl staat de eigen keuze centraal. DuurzaamInvesteerders kiezen in welke projecten zij investeren en voor hoeveel. Investeren via DuurzaamInvesteren.nl gaat in 5 stappen:

  • Lees goed alle voorwaarden en beoordeel of investeren via een online beleggingsplatform bij u past. Investeer alleen geld dat u voor een bepaalde tijd kunt missen;
  • Kies in wat voor soort projecten u wilt investeren, voor welk bedrag en tegen welke voorwaarden. Lees u goed in over de voorwaarden zoals de senioriteit van de lening en andere risico's. Deze staan altijd opgenomen in het informatiememorandum; 
  • Maak een account, u ontvangt 48 uur van tevoren aankondigingen van nieuwe aanbiedingen;
  • Selecteer aanbiedingen en schrijf in. Hierna geldt een bedenk- en betaaltermijn van max. 14 dagen;
  • Stap 5: Ontvang rente en afschrijvingen; 

Meer weten over investeren via DuurzaamInvesteren.nl? Klik hier.

 

Registreer op DuurzaamInvesteren.nl

Op DuurzaamInvesteren.nl kunt u investeren in diverse aanbiedingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Bijvoorbeeld binnen de duurzame energie sector zoals in wind- en zonne-energie, maar ook in duurzame landbouw-, plantaardige voeding- en circulaire projecten en bedrijven. Blijf op de hoogte van toekomstige aanbiedingen door u te registreren op ons platform. U ontvangt dan 48 uur van tevoren een aankondigingsmail van nieuwe aanbiedingen. 

REGISTREER OP DUURZAAMINVESTEREN.NL

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.