Onze dienstverlening aan beleggers

DuurzaamInvesteren.nl heeft een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. Beleggers kunnen gebruik maken van deze dienstverlening en via het platform DuurzaamInvesteren.nl investeren in duurzame projecten.

Op deze pagina informeren wij u over een aantal belangrijke aspecten van onze dienstverlening aan beleggers. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

 

Beleggen in financiële instrumenten

Via de website duurzaaminvesteren.nl kunt u investeren in duurzame projecten. Dat doet u door in te schrijven op een aanbieding (een project) die is geplaatst op de website en zodoende financiële instrumenten (zoals obligaties en certificaten van aandelen) te verwerven. De dienst die DuurzaamInvesteren.nl aan beleggers verleend is een gereguleerde activiteit. Een belangrijk deel van de regels die gelden, zijn bedoeld om u als belegger te beschermen.

Zo maakt DuurzaamInvesteren.nl gebruik van een passendheidstoets om te bepalen of het gebruikmaken van haar dienstverlening en het beleggen in de financiële instrumenten (obligaties en certificaten van aandelen) die via de website worden aanboden passend is voor u als belegger. Verdere informatie over de toets vindt u hier.

Vanuit de wens tot zorgvuldigheid richting beleggers, gaat DuurzaamInvesteren.nl ervan uit dat beleggers niet professionele partijen zijn. DuurzaamInvesteren.nl classificeert de beleggers die gebruikmaken van haar dienstverlening dienoverkomstig als 'niet-professioneel'.

 

Risico's

Aan het investeren in duurzame projecten (het beleggen in financiële instrumenten) zijn risico's verbonden. Ter introductie, hebben wij voor u een aantal veel voorkomende risico's beschreven op een aparte risico-pagina.

Bij iedere aanbieding die op de website wordt geplaatst, wordt een informatie memorandum gepubliceerd. In het informatie memorandum worden de risico's die horen bij het doen van een investering in de aanbieding uitvoerig (in een apart hoofdstuk) uiteengezet.

Zoals gezegd gaat beleggen duurzame projecten gepaard met risico’s waar u als investeerder op moet letten. Onthoud daarom onderstaande spelregels:

  1. Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden.
  2. Spreid uw investeringen om de risico's te verkleinen.
  3. Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.

 

Kosten

Aan het gebruikmaken van onze dienstverlening (het inschrijven op een aanbieding) zijn doorgaans kosten verbonden. Deze staan altijd expliciet vermeld bij de beschrijving van de aanbieding op de website, alsook in het informatie memorandum dat wordt gepubliceerd bij de aanbieding.

De kosten bedragen altijd een percentage van het door u geïnvesteerde bedrag, minimaal 0% en maximaal 3%. De kosten zijn eenmalig en zij worden u op het moment van betalen in rekening gebracht. Wanneer u binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen een gedane inschrijving annuleert, krijgt u de eventueel reeds betaalde kosten retour gestort.

 

Inschrijven op een aanbieding

Om gebruik te maken van onze dienstverlening dient u zich te registreren op onze website. Dat gaat eenvoudig via de registratie-pagina. Onderdeel van het registratie-proces in het doorlopen van een passendheidstoets aan de hand waarvan wordt vastgesteld of onze dienstverlening passend is voor u als belegger.

Nadat u bent geregistreerd en er een aanbieding is geplaatst en is opengesteld, kunt u investeren in de aanbieding door het inschrijfproces te doorlopen. Hoe dit werkt leest u op de uitleg-pagina van onze website. U kunt te allen tijde uw inschrijving annuleren, door het inschrijfproces af te breken. Tevens kunt u een reeds gedane inschrijving binnen 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren.

 

Contactmogelijkheden

Mocht u contact met ons op willen nemen met een vraag over onze dienstverlening, dan kan dat via het contactformulier de contact-pagina. Op deze vindt u ook ons e-mailadres en het telefoonnummer waarop wij tijdens kantooruren bereikbaar zijn.

 

Klachtenprocedure

DuurzaamInvesteren heeft een formele klachtenprocedure. Hiermee willen we klanten tevreden houden door eventuele klachten op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen. Klachten kunnen worden gebruikt voor verdere verbeteringen van de dienstverlening en de interne organisatie en het behartigen van de belangen van onze klanten.

Crowdinvesting B.V is het bedrijf achter DuurzaamInvesteren.nl. Crowdinvesting B.V. is aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Mocht een klacht naar uw mening niet naar behoren zijn opgelost, dan is het inschakelen van het Kifid mogelijk. Het Kifid is een onafhankelijk klachtenorgaan voor de financiële sector. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van het Kifid.

 

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van DuurzaamInvesteren.nl (waaronder het gebruik van onze website) zijn algemene voorwaarden van toepassing. u vindt deze op de algemene voorwaarden pagina.

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.