Aanmelden

Nog geen account? Registreer

Op het gebruik van dit platform zijn onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid van toepassing. Vanuit veiligheidsoverweging vragen wij u 1) gebruik te maken van de nieuwste versie van uw internet browser, 2) uw inloggegevens niet te delen met derden, 3) uw apparaat (computer/ipad/iphone) te voorzien van anti-virusbescherming, en 4) na gebruik van ons platform op de juiste wijze uit te loggen.

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.